BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA GOD OF WAR 3 CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

PUBG ACTION FIGURE MAN VER

Giá bán : 500,000 VND

NECA ROBOCOP VS TERMINATOR CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA PREDATOR 2018 CHINA VER

Giá bán : 500,000 VND

NECA PREDATOR CLAN LEADER CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA MANTIS ALIEN CHINA VER

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

NECA ASH WILLIAMS (ASYLUM) CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA IT I LOVE DERRY US VER

Giá bán : 990,000 VND

NECA GODZILLA VS DESTROROYAH CHINA VER

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,938

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428