BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA ROBOCOP VS TERMINATOR

Giá bán : 950,000 VND

NECA CEASAR

Giá bán : 650,000 VND

NECA PREDATOR CLAN LEADER

Giá bán : 950,000 VND

NECA GORILLA ALIEN

Giá bán : 700,000 VND

NECA MANTIS ALIEN

Giá bán : 700,000 VND

NECA ASH WILLIAMS (ASYLUM)

Giá bán : 950,000 VND

NECA IT I LOVE DERRY

Giá bán : 990,000 VND

NECA STALKER PREDATOR SERIES 5

Giá bán : 700,000 VND

NECA MACHIKO PREDATOR KO BOX

Giá bán : 650,000 VND

NECA HORNHEAD PREDATOR KO BOX

Giá bán : 650,000 VND

NECA IT PENNYWISE CHINA VER

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 390,000 VND

MEZCO THE EXORCIST

Giá bán : 1,100,000 VND

NECA SEWER MUTATION WARRIOR ALIEN

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,294

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874