BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA SCORPION ALIEN

Giá bán : 750,000 VND

NECA SNAKE ALIEN

Giá bán : 750,000 VND

NECA ROBOCOP VS TERMINATOR CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA PREDATOR CLAN LEADER CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA ASH WILLIAMS (ASYLUM) CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA IT I LOVE DERRY US VER

Giá bán : 990,000 VND

NECA IT PENNYWISE CHINA VER

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 390,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,748

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981