BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA GODZILLA VS SPACEGODZILLA

Giá bán : 700,000 VND

NECA KANE (ALIEN).

Giá bán : 700,000 VND

NECA CELTIC PREDATOR

Giá bán : 700,000 VND

NECA SCAR PREDATOR

Giá bán : 700,000 VND

NECA CHOPPER PREDATOR

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN BIG CHAP XENOMORPH

Giá bán : 700,000 VND

NECA WARRIOR ALIEN

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN ISOLATION XENOMORPH

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN VS PREDATOR

Giá bán : 1,450,000 VND

NECA GODZILLA 2001.

Giá bán : 950,000 VND

NECA CHRIS REDFIELD RE5

Giá bán : 500,000 VND

MEZCO TRICKR TREAT SAM

Giá bán : 750,000 VND

NECA IT PENNYWISE

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,693,936

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,826