BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEZCO FRANKENTEIN FAKE

Giá bán : 950,000 VND

PACIFIC RIM UPRISING KAIJU RAIJIN

Giá bán : 1,550,000 VND

ROBOT DAMASHII SABER ATHENA

Giá bán : 1,100,000 VND

NECA CHUCKY ULTIMATE

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN QUEEN FACE HUGGER

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN GORILLA ALIEN

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN MANTIS

Giá bán : 700,000 VND

NECA KRATOS GOD OF WAR 4 KO BOX

Giá bán : 650,000 VND

NECA TOMB RAIDER

Giá bán : 500,000 VND

NECA PREDATOR CONCRETE JUNGLE

Giá bán : 950,000 VND

ALIENS COLONIAL MARINE QUINTERO

Giá bán : 850,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,493,058

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447