BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA ELDER PREDATOR

Giá bán : 990,000 VND

NECA MASKED SCAR PREDATOR

Giá bán : 700,000 VND

MEZCO THE EXORCIST

Giá bán : 1,100,000 VND

NECA SEWER MUTATION WARRIOR ALIEN

Giá bán : 700,000 VND

NECA WOW FALL OF LICHKING

Giá bán : 650,000 VND

NECA SHIN GODZILLA ATOMIC BLAST

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO LEATHERFACE FAKE

Giá bán : 700,000 VND

NECA GODZILLA VS SPACEGODZILLA

Giá bán : 700,000 VND

NECA KANE (ALIEN).

Giá bán : 700,000 VND

NECA CELTIC PREDATOR

Giá bán : 700,000 VND

NECA SCAR PREDATOR

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,563

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138