BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA TOMB RAIDER

Giá bán : 500,000 VND

NECA PREDATOR CONCRETE JUNGLE

Giá bán : 950,000 VND

ALIENS COLONIAL MARINE QUINTERO

Giá bán : 850,000 VND

NECA ALIEN CREATURE PACK

Giá bán : 700,000 VND

SHF CAPTAIN JACK SPARROW FAKE

Giá bán : 480,000 VND

NECA CHUCKY NEW VER

Giá bán : 700,000 VND

NECA ASSASIN CREED EZIO 2

Giá bán : 550,000 VND

NECA FREDDY NEW NIGHTMARE

Giá bán : 700,000 VND

NECA ALIEN XENOMORPH

Giá bán : 880,000 VND

NECA ALIEN XENOMORPH BOX GREEN

Giá bán : 990,000 VND

NECA ALIEN NEOMORPH

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,729,463

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,953