BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MCFARLANE DEVASTATOR

Giá bán : 790,000 VND

MCFARLANE DC ANIMATED BATMAN

Giá bán : 850,000 VND

MCFARLANE DC MULTIVERSE BATGIRL

Giá bán : 790,000 VND

NECA FUGUTIVE PREDATOR

Giá bán : 950,000 VND

NECA RAZOR CLAWS ALIEN

Giá bán : 880,000 VND

NECA ARACHNOID ALIEN

Giá bán : 880,000 VND

NECA IT CHAPTER 2

Giá bán : 880,000 VND

NECA GODZILLA VS BIOLLANTE 1989

Giá bán : 950,000 VND

NECA LASERSHOT PREDATOR

Giá bán : 990,000 VND

DC MULTIVERSE HELLBAT

Giá bán : 880,000 VND

MCFARLANE SPAWN 2ND

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,069,977

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139