BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SD SHIN MOKOSO SONKEN GUNDAM ...

Giá bán : 550,000 VND

SD BB SENSHI SANGOKUDEN #335

Giá bán : 700,000 VND

SD MK-III DAISHOGUN

Giá bán : 550,000 VND

SD MUSHA GUNDAM MKIII

Giá bán : 390,000 VND

SD GUNDAM SD BLACK ARMED LU BU

Giá bán : 550,000 VND

SD GUNDAM 00 RAISER

Giá bán : 450,000 VND

SD STAR WINNING GUNDAM

Giá bán : 450,000 VND

SD SHIN SANGOKUDEN TÔN KIÊN

Giá bán : 450,000 VND

SD EX GUNDAM BARBATOS LUPUS

Giá bán : 250,000 VND

SD BARBATOS LUPUS

Giá bán : 390,000 VND

SD EX GUNDAM UNICORN

Giá bán : 290,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,179

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614