BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SD EX WING GUNDAM ZERO

Giá bán : 190,000 VND

SD BB 166 SINOU GUNDAM

Giá bán : 145,000 VND

SD BB 165 MUSHA TORLGIS

Giá bán : 145,000 VND

SD BB 162 GUNDAM YAMI GENSUI

Giá bán : 145,000 VND

SD BB 160 SAIGA GUNDAM

Giá bán : 145,000 VND

SD BB 135 BAKURYU GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 133 SENRIKI GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 128 TENCHI GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 127 JYUOH GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 125 RAIMEI GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 123 KOUKI GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 106 SHIRANUI GUNDAM

Giá bán : 135,000 VND

SD BB 103 MUSHA GUNDAM FULL ARMOR

Giá bán : 135,000 VND

  • Lượt truy cập: 62,818,524

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,998