BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SD NU GUNDAM SIDE F

Giá bán : 700,000 VND

GUNDAM SD EX VALKYLANDER

Giá bán : 400,000 VND

SD BB BUG & BUDUIBING SET GUNDAM

Giá bán : 180,000 VND

SD MUSHA GUNDAM MKIII

Giá bán : 300,000 VND

  • Lượt truy cập: 52,603,936

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,339