BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SD ZETA GUNDAM

Giá bán : 390,000 VND

SD BUILD DIVER RX-ZEROMARU

Giá bán : 580,000 VND

SDCS NIGHTINGGALE

Giá bán : 500,000 VND

SDCS ZAKU II

Giá bán : 390,000 VND

SDBB 318 SHOURETSUTEI RYUUBI

Giá bán : 650,000 VND

SD KURENAI MUSHA RED WARRIOR

Giá bán : 450,000 VND

SDCS CROSSBONE GUNDAM

Giá bán : 390,000 VND

SDCS RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 480,000 VND

SD BABY MILO RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 1,250,000 VND

SD BB SENSHI SANGOKUDEN #335

Giá bán : 700,000 VND

SD MK-III DAISHOGUN

Giá bán : 550,000 VND

SD MUSHA GUNDAM MKIII

Giá bán : 390,000 VND

SD GUNDAM 00 RAISER

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,188

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138