BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SDCS GUNDAM OO DIVER ACE

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 290,000 VND

SD ZETA GUNDAM

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 253,000 VND

SD BUILD DIVER RX-ZEROMARU

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 348,000 VND

SDCS ZAKU II

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 234,000 VND

SD KURENAI MUSHA RED WARRIOR

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 292,000 VND

SDCS CROSSBONE GUNDAM

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 253,000 VND

SD BB SHIN SANGOKUDEN DIAO CHAN-ĐIÊU ...

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 292,000 VND

SD MK-III DAISHOGUN

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 357,000 VND

SD MUSHA GUNDAM MKIII

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 253,000 VND

SD BARBATOS LUPUS

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 253,000 VND

SD HI V GUNDAM

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 227,000 VND

SD EX GUNDAM TRY BURNING

Giá bán: 290,000 VND

Giá K/M: 188,000 VND

SD GUNDAM MUSHA DAISHOGUN

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 364,000 VND

SD BB LEGEND ZERO GUNDAM

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 247,000 VND

SD EX GUNDAM RX 78-2

Giá bán: 270,000 VND

Giá K/M: 175,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,346

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441