BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ULTRAMAN Z ALPHA EDGE CLEAR VER

Giá bán : 1,150,000 VND

SHF SHIN ULTRAMAN ZOFFY

Giá bán: 1,550,000 VND

Giá K/M: 1,350,000 VND

SHF ULTRAMAN ZERO BEYOND FAKE.

Giá bán : 500,000 VND

MAFEX NO.155 ULTRAMAN (JPV)

Giá bán : 2,250,000 VND

ULTRA ACTION JUGGLER (JPV)

Giá bán : 750,000 VND

ACTIBUILDER DX ASSIST WEAPON SET

Giá bán : 2,900,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO GROUND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

ULTRA ACT IMIT ULTRAMAN

Giá bán : 1,750,000 VND

ULTRA ACT JEAN KILLER 2ND

Giá bán : 2,300,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN GINGA LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 53,998,988

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,637