BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG RX-105 XI GUNDAM

Giá bán : 1,550,000 VND

HG INFINITE JUSTICE GUNDAM HGCE

Giá bán : 700,000 VND

HG FORCE IMPULSE GUNDAM

Giá bán : 520,000 VND

HG CORE GUNDAM II G-3 COLOR

Giá bán : 570,000 VND

HG BD G-ELSE GUNDAM

Giá bán : 520,000 VND

HG CORE GUNDAM II TITANS COLOR

Giá bán : 530,000 VND

HG ANIMA RIZE

Giá bán : 630,000 VND

HG MARCHOSIAS

Giá bán : 530,000 VND

GUNDAM HG NEPTEIGHT UNIT

Giá bán : 530,000 VND

HG URAVEN GUNDAM

Giá bán : 560,000 VND

HG AC HEAVYARMS GUNDAM

Giá bán : 470,000 VND

HG ALUS EARTHREE GUNDAM

Giá bán : 500,000 VND

HG RB-79 BALL TWIN SET GUNDAM

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 42,380,049

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,675