BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

GUNDAM HG BEGUIR-BEU

Giá bán : 520,000 VND

HARO (GUNDAM SIDE F COLOR)

Giá bán : 320,000 VND

ENTRY GRADE NU GUNDAM SIDE F

Giá bán : 700,000 VND

HG AC HEAVYARMS GUNDAM

Giá bán: 470,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

HG RB-79 BALL TWIN SET GUNDAM

Giá bán : 450,000 VND

HG JDG-009X DEATH ARMY

Giá bán : 360,000 VND

HG DIVER NAMI

Giá bán : 480,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM LANCIER

Giá bán : 480,000 VND

HGUC TITAN MK2

Giá bán : 400,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,074,000

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701