BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

LBX HAKAI-O DESTROYER

Giá bán : 290,000 VND

LBX HARLEQUIN

Giá bán : 300,000 VND

FATE DRAND ORDER CASTER NERO

Giá bán : 650,000 VND

V.F.G VF-31D SKULD

Giá bán : 1,550,000 VND

MACROSS DELTA SV-262HS DRAKEN III

Giá bán : 1,550,000 VND

YI HUI 1/35 HEAD UNICORN BUST

Giá bán : 1,750,000 VND

ZOIDS ZW05 GANNONTOISE

Giá bán : 690,000 VND

MODEROID MAZINKAISER LIGER

Giá bán : 1,300,000 VND

HG GAIA GUNDAM

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM HARUTE

Giá bán : 430,000 VND

MODEL KIT 1/100 AULDEY DUSSACK

Giá bán : 800,000 VND

4D MODEL GUN 1/6 SET 5

Giá bán : 350,000 VND

4D 1/72 MM0395-98 BATTLE SHIP

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,349,735

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,042