BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MODEL KIT SKYTUBE DARKADVENT DX VER

Giá bán : 1,850,000 VND

BASE GUNDAM

Giá bán : 50,000 VND

ZOID WZ28 BAZOOTLE

Giá bán : 700,000 VND

FIGURE RISE STANDARD ASUNA

Giá bán : 650,000 VND

MODEL KIT MOBILE DOLL MAY

Giá bán : 580,000 VND

GN-001 (SP) SP5/GUNDAM EXIA SP

Giá bán : 950,000 VND

ZOIDS HMM GENO SAURER LI PACKAGE VER

Giá bán : 2,500,000 VND

HMM EZ-049 STURM TYRANN

Giá bán : 3,200,000 VND

DX OOO DRIVER 6 MEDAL 2ND

Giá bán : 2,600,000 VND

ZOIDS SEIBARION RZ062

Giá bán : 1,250,000 VND

MODEL KIT aATTACK GIRL BAIHU

Giá bán : 940,000 VND

MODEL KIT PROTOTYPE FELIS

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 36,836,249

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 13,740