BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MODEL KIT GEMINI SAGA

Giá bán : 650,000 VND

MODEL KIT VIRGO SHAKA

Giá bán : 650,000 VND

HG MS-06 ZAKU II + BIG GUN SET

Giá bán : 780,000 VND

HG MS-07B-3 GOUF CUSTOM

Giá bán : 410,000 VND

HG MS-07B GOUF

Giá bán : 390,000 VND

BỘ DỤNG CỤ GUNDAM SET 2

Giá bán : 450,000 VND

ZOID ZW 14 STEGOSAGE

Giá bán : 990,000 VND

SRC MAZINKAISER SKL 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

RKF KAMEN RIDER EX-AID LV99

Giá bán : 680,000 VND

RKF KAMEN RIDER EX-AID LV2 2ND

Giá bán : 650,000 VND

SAS KANEKI FAKE

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,865,228

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428