BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SET KỆ SÚNG 1/6

Giá bán : 500,000 VND

HG MRS.LOHENG-RINKO

Giá bán : 690,000 VND

HG BRACER PHOENIX

Giá bán : 990,000 VND

HG GIPSY AVENGER

Giá bán : 1,150,000 VND

HG VALVRAVE III FIRE TEMPUR

Giá bán : 1,300,000 VND

RISE STANDARD SON GOKU

Giá bán : 650,000 VND

BUILD REMIX RIDER SET

Giá bán : 990,000 VND

DIGIVOLVING - DIGIMON HALSEMON

Giá bán : 550,000 VND

POKEMON TOMY PIKACHU + POKEBALL

Giá bán : 300,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,729,495

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,953