BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MODEL KIT ACE FORCE BUTTERFLY

Giá bán : 700,000 VND

MODEL KIT ZHAO YUN MG-01

Giá bán : 1,100,000 VND

MODEL KIT BEE ASSAULT ANGELS SS01

Giá bán : 1,000,000 VND

SUPER MINIPLA VOLTRON

Giá bán : 1,650,000 VND

CHITOCERIUM VI-CARBONIA ADAMAS (JPV)

Giá bán : 1,950,000 VND

GFF ZEONOGRAPHY 3001A ZAKU II

Giá bán : 1,550,000 VND

GFF 0023 HYAKU SHIKI

Giá bán : 1,650,000 VND

GFF 0011 EX-S GUNDAM

Giá bán : 1,550,000 VND

ZOIDS ZW 35 DREI PANTHER

Giá bán : 850,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,024,721

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,119