BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

G.E.M. EX SERIES POKEMON EEVEE & ...

Giá bán : 3,300,000 VND

SODO POKEMON CHARIZARD (JP VER)

Giá bán : 350,000 VND

SODO POKEMON MEW (JP VER)

Giá bán : 280,000 VND

CHIBI POKEMON PIKACHU SET 6

Giá bán : 350,000 VND

PVC POKEMON GEN 1

Giá bán : 600,000 VND

POKEMON OFFICIAL MEGA CHARIZARD X

Giá bán : 600,000 VND

PVC PIKACHU ALIEN YELLOW VER

Giá bán : 300,000 VND

PVC PIKACHU ALIEN GREEN VER FAKE

Giá bán : 300,000 VND

POKEMON XENEAS KO BOX

Giá bán : 450,000 VND

GẤU BÔNG DETECTIVE PIKACHU

Giá bán : 850,000 VND

PVC POKEMON TREE NIGHT

Giá bán : 700,000 VND

GAME FREAK POKEMON SQUIRTLE

Giá bán : 240,000 VND

  • Lượt truy cập: 36,835,815

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 13,740