BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF EVIL MAJIN BUU ( NEW )

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF MAJIN BUU (ZEN VER.)

Giá bán : 2,700,000 VND

SHF TIGER AND BUNNY LUNATIC 2ND

Giá bán : 550,000 VND

SHF SON GOKU KID 2ND

Giá bán : 1,200,000 VND

SHF SON GOKU SUPER SAIYAN GOD

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF RAN MORI (JAPAN VER)

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ANDROID NO.21

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF TRUNKS XENOVERSE EDITION

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF VEGETA SUPER SAIYAN GOD

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF DRAGON BALL TRUNKS 2.0

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF MEWTWO

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF MEGAMAN ZERO ZERO LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KINGDOM HEART MICKEY

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,529

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763