BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF JUJUSU KAISEN NOBARA KUGISAKI

Giá bán : 1,150,000 VND

SHF DRAGON BALL FRIEZA 4TH FORM

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF DRAGON BALLS PICCOLO SUPER HERO

Giá bán : 1,290,000 VND

SHF DODORIA

Giá bán : 2,650,000 VND

(JPV) SHF MONSTER HUNTER ZINOGRE 2ND

Giá bán : 3,300,000 VND

SHF GOLDEN FREZA 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF DRAGON BALL GOKU SS4 GT 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF LUNCH ACTION FIGURE

Giá bán : 2,250,000 VND

SHF PACMAN (JPV)

Giá bán : 950,000 VND

SHF SUPER SAIYAN SON GOKU 2ND (JPV)

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF FREZA FIRST FORM (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF BARDOCK

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,112,335

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016