BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF DRAGON BALL CHICHI JPV

Giá bán : 2,250,000 VND

SHF KAZUMA FINAL FORM VER

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF BLASTOISE 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF SDCC BLACK GOKU (EXCLUSIVE VER)

Giá bán : 3,300,000 VND

SHF SON GOKU KAIO-KEN (JAPAN VER)

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF SON GOKU KAIOHKEN

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF TAOPAIPAI

Giá bán : 2,500,000 VND

SHF SON GOKU 2ND

Giá bán : 1,150,000 VND

SHF PERMAN

Giá bán : 2,900,000 VND

SHF RAPHAEL

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF MICHELANGELO

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF GREAT SAIYAMAN 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KYLIE

Giá bán : 750,000 VND

S.H.F JIREN

Giá bán : 2,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,324,779

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,651