BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF RADITZ

Giá bán : 3,100,000 VND

SHF PACMAN (JPV)

Giá bán : 950,000 VND

SHF SUPER SAIYAN SON GOKU 2ND (JPV)

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF FREZA FIRST FORM (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF YUJI ITADORI

Giá bán : 1,850,000 VND

SHF ULTRAMAN ZERO BEYOND (GALAXY ...

Giá bán : 2,950,000 VND

SHF BARDOCK

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF DRAGON BALL BARDOCK 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF STREET FIGHTER AKUMA 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

SHF STREET FIGHTER VEGA 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF DRAGON BALL MAJIN BOO

Giá bán : 2,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 42,379,213

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,675