BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

LEGO IRON MAN SET BOOK

Giá bán : 1,850,000 VND

LEGO SLUBAN LAUNCHER TANK 927

Giá bán : 550,000 VND

LEGO KAZI TANK 6-14

Giá bán : 550,000 VND

LEGO SHENGYUAN IRON MAN MK23

Giá bán : 550,000 VND

LEGO IRON MAN MK17

Giá bán : 250,000 VND

LEGO IRON MAN MK38

Giá bán : 250,000 VND

LEGO SHENGYUAN IRON MAN MK15

Giá bán : 250,000 VND

LEGO SHENGYUAN AVENGER 2 SET

Giá bán : 350,000 VND

LEGO AVENGER CIVIL WAR SET

Giá bán : 290,000 VND

LEGO JX1017 HEROES ASSEMBLE SET

Giá bán : 250,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,205

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016