BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HASBRO OVERWATCH ULTIMATE SERIES ...

Giá bán : 1,200,000 VND

MAFEX WONDEN WOMAN BVS LIKE NEW

Giá bán : 1,650,000 VND

MAFEX AQUAMAN ( AQUAMAN VER )

Giá bán : 2,550,000 VND

MAFEX VENOM

Giá bán : 2,550,000 VND

BRING ARTS 2B 2ND

Giá bán : 1,700,000 VND

REVOLTECH JIZAI OKIMONO RYU IRON ...

Giá bán : 1,650,000 VND

REVOLTECH JIZAI OKIMONO KIRIN

Giá bán : 1,650,000 VND

REVOLTECH SABER

Giá bán : 1,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,348,803

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,042