BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAFEX NO.096 WOLVERINE (JP VER)

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF VICIOUS "COWBOY BEBOP"

Giá bán : 1,650,000 VND

REVOLTECH WOLVERINE KO BOX

Giá bán : 1,350,000 VND

MAFEX BLACK PANTHER

Giá bán : 2,350,000 VND

MAFEX ASTRO BOY

Giá bán : 2,700,000 VND

BRING ARTS 2B 2.0 (JAPAN VER)

Giá bán : 2,100,000 VND

VAH DEVILMAN NIRASAWA 2016 VER

Giá bán : 2,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,891,364

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842