BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAFEX 116 GRINDELWALD

Giá bán : 2,650,000 VND

MAFEX 111 BLACK MANTA (AQUAMAN)

Giá bán : 2,450,000 VND

REVOLTECH YAMAGUCHI IRONMAN MK37

Giá bán : 2,350,000 VND

REVOLTECH YAMAGUCHI JOKER

Giá bán : 2,350,000 VND

REVOLTECH 018 GIANT ROBO (JPV)

Giá bán : 1,250,000 VND

REVOLTECH 023 DANGAIOH (JPV)

Giá bán : 1,550,000 VND

REVOLTECH 016 MAZINKAISER (JPV)

Giá bán : 950,000 VND

MAFEX 115 MERA (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

REVOLTECH KT017 JINJA TAISHOU

Giá bán : 1,650,000 VND

REVOLTECH KT003 RYU IRON RED VER

Giá bán : 2,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 42,379,821

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,675