BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH 035 BLACK GETTER

Giá bán : 850,000 VND

REVOLTECH TAKEYA SHIKI

Giá bán : 1,850,000 VND

MAFEX 058 FLASH

Giá bán : 1,750,000 VND

MAFEX 052 BANE

Giá bán : 1,950,000 VND

OVERWATCH ULTIMATES LUCIO

Giá bán : 750,000 VND

OVERWATCH ULTIMATES SOMBRA

Giá bán : 750,000 VND

BRINGARTS 2B 2.0 WHITE VER

Giá bán : 2,200,000 VND

BRING ARTS XENOGEAR VEL TOLL

Giá bán : 1,950,000 VND

REVOLTECH 011 TAKEYA ZETMAN

Giá bán : 1,250,000 VND

REVOLTECH AIRI JPV

Giá bán : 1,450,000 VND

REVOLTECH TOY STORY – WOODY JPV

Giá bán : 1,450,000 VND

YAMAGUCHI NO.016 WAR MACHINE

Giá bán : 2,200,000 VND

REVOLTECH SABER ALTER 2

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 36,835,725

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 13,740