BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAFEX JOKER THE DARK KNIGHT LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI 014 ...

Giá bán : 1,750,000 VND

REVOLTECH GAMERA

Giá bán : 1,450,000 VND

REVOLTECH R2-D2

Giá bán : 880,000 VND

MAFEX NO.101 SHAZAM

Giá bán : 2,300,000 VND

MAFEX CYCLOPS JPV

Giá bán: 2,500,000 VND

Giá K/M: 2,300,000 VND

MAFEX SHAZAM

Giá bán : 1,800,000 VND

REVOLTECH TAKEYA SHIKI

Giá bán : 1,850,000 VND

MAFEX 058 FLASH

Giá bán : 1,750,000 VND

MAFEX 052 BANE

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,736,697

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,219