BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DEFOREAL GODZILLA 1954 2ND

Giá bán : 4,200,000 VND

SHM KONG (KONG VS GODZILLA) FAKE

Giá bán : 390,000 VND

SHM MONSTER X

Giá bán : 3,550,000 VND

RAMPAGE GEORGE CHINA VER

Giá bán : 350,000 VND

GODZILLA CHINA VER

Giá bán : 650,000 VND

NECA GODZILLA 2019 FAKEe

Giá bán : 355,000 VND

MECHA GODZILLA CHINA VER

Giá bán : 800,000 VND

SHM BURNING GODZILLA 2019 FAKE

Giá bán : 580,000 VND

NECA GODZILLA 2014 CHINA VER

Giá bán : 419,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,255,238

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777