BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RAMPAGE GEORGE CHINA VER

Giá bán : 350,000 VND

PVC GODZILLA 60 CM CHINA VER

Giá bán : 1,700,000 VND

GODZILLA CHINA VER

Giá bán : 650,000 VND

SHM KONG 2021 2ND

Giá bán : 1,900,000 VND

GODZILLA ACTION HAND PUPPET

Giá bán : 1,550,000 VND

SHM GAMERA 1995

Giá bán : 2,950,000 VND

MECHA GODZILLA CHINA VER

Giá bán : 800,000 VND

GD 76 GODZILLA FINAL WAR GIGAN

Giá bán : 2,900,000 VND

SHM MOTHRA AND RODAN 2019 VER

Giá bán : 3,500,000 VND

SHM GAMERA 1995 LIMIT EDITON

Giá bán : 2,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 46,512,525

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,765