BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHM GAMERA 1995

Giá bán : 2,950,000 VND

CHOGOKIN GD57 MECHAGODZILLA

Giá bán : 3,300,000 VND

SHM MECHA GODZILLA MFS3 2ND (THIẾU 1 ...

Giá bán: 3,900,000 VND

Giá K/M: 3,300,000 VND

SHM GODZILLA BURNING JPV

Giá bán : 3,300,000 VND

SHM MECHA GOZILLA 2ND

Giá bán : 2,800,000 VND

SEGA PREMIUM FIGURE GODZILLA 2019

Giá bán : 650,000 VND

REVOLTECH GAMERA

Giá bán : 1,450,000 VND

SHM GODZILLA 2019 JPV

Giá bán : 2,900,000 VND

MECHA GODZILLA NHỎ

Giá bán : 300,000 VND

MECHA GODZILLA LỚN

Giá bán : 500,000 VND

SHM MOTHARA & RODAN FAKE

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,434

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,618