BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHM GODZILLA 2001 HEAT RAY VER

Giá bán : 3,500,000 VND

GODZILLA ACTION HAND PUPPET

Giá bán : 1,550,000 VND

SHM GODZILLA 1989 KO BOX

Giá bán : 3,300,000 VND

SHM GAMERA 1995

Giá bán : 2,950,000 VND

SEGA GODZILLA 2017 (JPV)

Giá bán : 650,000 VND

GD 76 GODZILLA FINAL WAR GIGAN

Giá bán : 2,900,000 VND

SHM GODZILLA 1995 BIRTH VER LIKE NEW

Giá bán : 4,900,000 VND

SHM GODZILLA EVA VER KHÔNG BOX

Giá bán : 2,700,000 VND

SHM GAMERA 1995 LIMIT EDITON

Giá bán : 2,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 41,817,157

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,486