BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

LEGO 687003 MECHAGODZILLA

Giá bán : 1,850,000 VND

RAMPAGE GEORGE CHINA VER

Giá bán : 350,000 VND

GODZILLA CHINA VER

Giá bán : 650,000 VND

SHM KONG 2021 2ND

Giá bán : 1,900,000 VND

MECHA GODZILLA CHINA VER

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,074,513

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701