BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG OO QAN(T) FULL SABER BANDAI

Giá bán : 1,250,000 VND

MG AVALANCHE EXIA BANDAI

Giá bán : 1,700,000 VND

MG GUNDAM F91 2.0

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

1/100 VIGNA GHINA

Giá bán : 1,100,000 VND

MG GM SNIPER 2

Giá bán : 1,200,000 VND

MG AVALANCHE EXIA HOBBIE STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY TURN RED GUNDAM

Giá bán : 1,700,000 VND

MG INFINITY JUSTICE GUNDAM

Giá bán : 1,350,000 VND

MG VICTORY GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,100,000 VND

MG ASTREA TYPE F HOBBY STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG SUPERNOVA XXXG-01SR2 SANDROCK

Giá bán : 880,000 VND

1/100 MSF-007 MK-III

Giá bán : 550,000 VND

MG RGM SNIPER CUSTOM

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY BLUE FRAME D

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,199

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138