BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG DEATHSCYTHE HELL EW VER GUNDAM

Giá bán : 1,250,000 VND

MG 1/00 BARBATOS 4TH FORM GUNDAM

Giá bán : 1,350,000 VND

MG ZZ GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,300,000 VND

GUNDAM MG UNICORN

Giá bán : 1,085,000 VND

  • Lượt truy cập: 52,603,963

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,339