BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG GUNDAM F91 2.0

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

1/100 VIGNA GHINA

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá K/M: 825,000 VND

RE 1/100 HAMMA HAMMA

Giá bán: 1,200,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

1/100 MCGILLISS SCHWALBE GRAZE

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 637,500 VND

1/100 GRIMGERDE

Giá bán: 750,000 VND

Giá K/M: 562,000 VND

1/100 MODEL GUNDAM BARBATOS 6TH FORM

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 712,000 VND

1/100 GRAZE

Giá bán: 750,000 VND

Giá K/M: 562,000 VND

1/100 GUNDAM BARBATOS

Giá bán: 900,000 VND

Giá K/M: 675,000 VND

MG GUNDAM FENICE RINASCITA

Giá bán: 1,250,000 VND

Giá K/M: 1,000,000 VND

MG ASTRAY BLUE FLAME D

Giá bán: 1,250,000 VND

Giá K/M: 1,000,000 VND

MG GUNDAM WING ZERO

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá K/M: 880,000 VND

MG GUNDAM OO QAN[T]

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 920,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,389

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441