BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

GUNDAM MG EXIA

Giá bán : 970,000 VND

MG ZZ GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,300,000 VND

MODEL KIT MG GUNDAM BARBATOS

Giá bán : 1,380,000 VND

GUNDAM MG UNICORN

Giá bán : 1,085,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,073,297

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701