BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG ASTREA TYPE F HOBBY STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG SUPERNOVA XXXG-01SR2 SANDROCK

Giá bán : 880,000 VND

MG GUNDAM DEATHSCYTHE HELL TT

Giá bán : 550,000 VND

MG CROSSBONE X-1 FULL CLOTH DABAN

Giá bán : 650,000 VND

1/100 MSF-007 MK-III

Giá bán : 550,000 VND

MG DOUBLE X DABAN

Giá bán : 950,000 VND

MG RGM SNIPER CUSTOM

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY BLUE FRAME D

Giá bán : 1,350,000 VND

MG AVALANCHE EXIA DABAN

Giá bán : 990,000 VND

MG ZZ GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,850,000 VND

MG BUILD STRIKE FIGHTER DABAN

Giá bán : 580,000 VND

MG HI NU VER KA DABAN

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,729,543

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,953