BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG GN-001 AVALANCHE EXIA DABAN

Giá bán : 1,550,000 VND

MG FIGHTER AGE-1 DABAN

Giá bán : 550,000 VND

MG EX-S FIGHTER GUNDAM DABAN

Giá bán : 1,950,000 VND

MG GUNDAM F91 2.0

Giá bán : 1,150,000 VND

1/100 VIGNA GHINA

Giá bán : 1,100,000 VND

MG GM SNIPER 2

Giá bán : 1,200,000 VND

MG FREEDOM 2.0 DABAN

Giá bán : 850,000 VND

MG DABAN GRAY ZETA

Giá bán : 950,000 VND

MG AVALANCHE EXIA HOBBIE STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY TURN RED GUNDAM

Giá bán : 1,700,000 VND

MG INFINITY JUSTICE GUNDAM

Giá bán : 1,350,000 VND

MG VICTORY GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,100,000 VND

MG ASTREA TYPE F HOBBY STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG SUPERNOVA XXXG-01SR2 SANDROCK

Giá bán : 880,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,693,532

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,824