BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG ZZ GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,300,000 VND

(JPV) MG BARBATOS GUNDAM

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,739,496

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,246