BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG SINANJU OVA VER

Giá bán : 1,350,000 VND

GUNDAM MG INFINITE JUSTICE ZGMF-X19A

Giá bán : 1,950,000 VND

GUNDAM MG UNICORN

Giá bán : 1,250,000 VND

  • Lượt truy cập: 56,360,317

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,080