BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG DABAN GRAY ZETA

Giá bán : 950,000 VND

MG AVALANCHE EXIA HOBBIE STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY TURN RED GUNDAM

Giá bán : 1,700,000 VND

MG INFINITY JUSTICE GUNDAM

Giá bán : 1,350,000 VND

MG VICTORY GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,100,000 VND

MG ASTREA TYPE F HOBBY STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG SUPERNOVA XXXG-01SR2 SANDROCK

Giá bán : 880,000 VND

MG GUNDAM DEATHSCYTHE HELL TT

Giá bán : 550,000 VND

MG CROSSBONE X-1 FULL CLOTH DABAN

Giá bán : 650,000 VND

1/100 MSF-007 MK-III

Giá bán : 550,000 VND

MG DOUBLE X DABAN

Giá bán : 950,000 VND

MG RGM SNIPER CUSTOM

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY BLUE FRAME D

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,832

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447