BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG GUNDAM DEATHSCYTHE HELL TT

Giá bán : 700,000 VND

1/100 MSF-007 MK-III

Giá bán : 550,000 VND

MG DOUBLE X DABAN

Giá bán : 780,000 VND

MG RGM SNIPER CUSTOM

Giá bán : 990,000 VND

MG ASTRAY BLUE FRAME D

Giá bán : 1,250,000 VND

MG SHIN MUSHA GUNDAM

Giá bán : 1,450,000 VND

MG AVALANCHE EXIA DABAN

Giá bán : 990,000 VND

MG ZZ GUNDAM VER KA

Giá bán : 1,680,000 VND

MG BUILD STRIKE FIGHTER DABAN

Giá bán : 580,000 VND

MG HI NU VER KA DABAN

Giá bán : 750,000 VND

RE 1/100 HAMMA HAMMA

Giá bán : 1,200,000 VND

1/100 GRAZE CUSTOM

Giá bán : 900,000 VND

1/100 VENT SAVIOUR GUNDAM

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,298

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614