BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC KADOKAWA SETSUNA SKUDAI FAKE

Giá bán : 600,000 VND

PVC CHEN ARKNIGHT FAKE

Giá bán : 570,000 VND

PVC KLEE 10CM FAKE

Giá bán : 139,000 VND

PVC GANYU BIKINI

Giá bán : 209,000 VND

PVC GANYU VER 1/7 FAKE

Giá bán : 300,000 VND

PVC HUTAO 25CM FAKE

Giá bán : 510,000 VND

PVC HUTAO HOMA

Giá bán : 630,000 VND

PVC NINGGUANG FAKE

Giá bán : 850,000 VND

POP UP PARADE MIKU YYB TYP VER

Giá bán : 850,000 VND

PVC VEGITO BLUE CAO 33CM NO BOX

Giá bán : 799,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,072,672

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701