BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ARTS KAI X-23

Giá bán : 3,700,000 VND

PLAY ART KAI DR.STRANGE FAKE

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

PLAY ARTS KAI WAR MACHINE FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

PLAY ARTS KAI APPLESEED BRIAREOS

Giá bán : 2,550,000 VND

PLAY ARTS KAI DIABLO KO BOX

Giá bán : 1,800,000 VND

PLAY ARTS KAI VARIANT BATMAN ARMORED ...

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá K/M: 900,000 VND

PLAY ARTS KAI X-MEN : CYCLOPS

Giá bán : 3,700,000 VND

PLAY ARTS KAI LIGHTNING KO BOX

Giá bán : 2,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,074

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441