BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ARTS KAI CLOUD + FERRNIR FAKE

Giá bán : 2,950,000 VND

PAK BATMAN ARMOR FAKE

Giá bán : 900,000 VND

PAK IGNIS SCIENTIA FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PAK FINAL FANTASY NOCTIS FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PAK TIFA FAKE

Giá bán : 1,150,000 VND

PLAY ARTS KAI 2A (JPV)

Giá bán : 3,700,000 VND

PLAY ARTS KAI NIER 2B (JPV)

Giá bán : 3,700,000 VND

PLAY ARTS KAI SAM GIDEON

Giá bán : 2,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,739,031

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,246