BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

GAME FREAK POKEMON SQUIRTLE

Giá bán : 300,000 VND

REVOLTECH ZOOTOPIA JUDY FAKE

Giá bán : 450,000 VND

BRING ARTS KAINE NIER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

MAFEX IRONMAN MK45 FAKE

Giá bán : 580,000 VND

REVOLTECH YAMAGUCHI BATMAN FAKE

Giá bán : 490,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI CARNAGE FAKE

Giá bán: 680,000 VND

Giá K/M: 530,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI WOLVERINE ...

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

REVOLTECH TED 2 FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK45 FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,359

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428