BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH EDWARD ELRIC FAKE

Giá bán : 550,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK4 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH IRON SPIDER FAKE

Giá bán : 500,000 VND

ROBOT SPIRITS GUARDIAN BRAVO FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

ROBOT SPIRIT SABER ATHENA FAKE

Giá bán : 550,000 VND

REVOLTECH VENOM FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI SPIDERMAN ...

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

REVOLTECH TMNT RAPHAEL FAKE

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 41,816,584

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,486