BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAFEX JOHN WICK CHAPTER 2 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH EDWARD ELRIC FAKE

Giá bán : 550,000 VND

MAFEX DARTH VADER FAKE

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 1 VND

REVOLTECH SPIDER-GWEN FAKE

Giá bán : 400,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK4 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

ROBOT SPIRITS GUARDIAN BRAVO FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH ZOOTOPIA JUDY FAKE

Giá bán : 450,000 VND

BRING ARTS KAINE NIER FAKE

Giá bán : 350,000 VND

PUBG ACTION FIGURE MAN VER

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,069,616

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139