BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH X-MEN GAMBIT FAKE

Giá bán : 460,000 VND

REVOLTECH SPIDER-GWEN FAKE

Giá bán : 410,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK4 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH BUZZ LIGHTYEAR FAKE

Giá bán : 550,000 VND

MAFEX JOHN WICK FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH TED 2 FAKE

Giá bán : 440,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI SPIDERMAN ...

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

SLAMDUNK HANAMICHI ACTION FIGURE

Giá bán : 1,550,000 VND

SLAMDUNK RUKAWA KAEDE ACTION FIGURE

Giá bán : 1,550,000 VND

REVOLTECH BATMAN DARK KNIGHT FAKE

Giá bán: 750,000 VND

Giá K/M: 600,000 VND

REVOLTECH TMNT RAPHAEL FAKE

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 650,000 VND

REVOLTECH TOY STORY WOODY FAKE

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 36,835,387

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 13,740