BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH EVA TEST TYPE-01 FAKE

Giá bán : 599,000 VND

REVOLTECH EDWARD ELRIC FAKE

Giá bán : 550,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK4 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH IRON SPIDER FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI SPIDERMAN ...

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

REVOLTECH TMNT RAPHAEL FAKE

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,451,521

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,852