BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAFEX DARTH VADER FAKE

Giá bán : 380,000 VND

MAFEX BOBA FETT FAKE

Giá bán : 430,000 VND

REVOLTECH X-MEN GAMBIT FAKE

Giá bán : 460,000 VND

REVOLTECH SPIDER-GWEN FAKE

Giá bán : 410,000 VND

REVOLTECH ALPHONSE ELRIC FAKE

Giá bán : 460,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK4 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH BUZZ LIGHTYEAR FAKE

Giá bán : 550,000 VND

MAFEX JOHN WICK FAKE

Giá bán : 460,000 VND

MAFEX HARLEY QUINN DRESS VER FAKE

Giá bán : 420,000 VND

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

BRING ARTS KAINE NIER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,891,137

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842