BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH SCI-FI WOODY FAKE

Giá bán : 500,000 VND

MAFEX VENOM FAKE

Giá bán : 375,000 VND

REVOLTECH IRON MAN BLEEDING EDGE

Giá bán : 500,000 VND

MAFEX DEADPOOL FAKE

Giá bán : 500,000 VND

MAFEX VENOM COMIC FAKE

Giá bán : 450,000 VND

MAFEX 080 EVAGELION 2.0

Giá bán : 500,000 VND

MAFEX JOHN WICK CHAPTER 2 FAKE

Giá bán : 550,000 VND

REVOLTECH X-MEN GAMBIT FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH BUZZ LIGHTYEAR FAKE

Giá bán : 500,000 VND

MAFEX EVA 01 EVANGELION 2.0 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

REVOLTECH IRON SPIDER FAKE

Giá bán : 500,000 VND

BRING ARTS 2B NIER AUTOMATA FAKE

Giá bán : 415,000 VND

  • Lượt truy cập: 53,997,895

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,637