BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH WINNIE THE POOH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

BRING ARTS KAINE NIER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

REVOLTECH EVANGELION EVOLUTION EV-001 ...

Giá bán: 530,000 VND

Giá K/M: 470,000 VND

REVOLTECH YAMAGUCHI BATMAN FAKE

Giá bán : 490,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI CARNAGE FAKE

Giá bán: 680,000 VND

Giá K/M: 530,000 VND

MAFEX BATMAN BEGINS FAKE

Giá bán : 400,000 VND

REVOLTECH AMAZING YAMAGUCHI WOLVERINE ...

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

REVOLTECH IRON MAN MK45 FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

4 INCH DARK MEGAMAN FAKE

Giá bán : 500,000 VND

AMAZING YAMAGUCHI SPIDERMAN FAKE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

SLAMDUNK HANAMICHI ACTION FIGURE

Giá bán : 1,550,000 VND

SLAMDUNK RUKAWA KAEDE ACTION FIGURE

Giá bán : 1,550,000 VND

MAFEX FAKE JOKER BANK ROBBER VER

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,550

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981