BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

TRANSFORMER UNIQUE TOY UTR-02 ...

Giá bán : 2,950,000 VND

BLUE CIRCUS BUMBLEBEE

Giá bán : 1,350,000 VND

WEI JIANG OPTIMUS COMMANDER

Giá bán : 1,550,000 VND

TRANSFORMER LS04 STARSCREAM

Giá bán : 1,150,000 VND

TUNGMUNG EX DUKEMON

Giá bán : 2,550,000 VND

ROBOT SPIRIT BRACE PHOENIX FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ROBOT SPIRIT SABER ATHENA FAKE

Giá bán : 650,000 VND

TAKARA TOMY DELUXE SS09 JAZZ

Giá bán : 950,000 VND

SOUL OF CHOGOKIN DRAGONZORD

Giá bán : 5,900,000 VND

TRANSFORMER MB-04 SHOCKWAVE JP

Giá bán : 950,000 VND

LEGACY DINO MEGAZORD 2ND

Giá bán : 5,800,000 VND

LEGACY GREEN DRAGONZORD 2ND

Giá bán : 4,800,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,007

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133