BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

JOYTOY 1/25 STEEL BONE DESERT BROWN

Giá bán : 1,550,000 VND

SMP SHOGUN MUTEKI KAKURANGER

Giá bán : 1,450,000 VND

SMP KAKURE DAISHOGUN & TSUBASAMARU

Giá bán : 1,750,000 VND

JOYTOY 1/18 XT8026 STEEL KNIGHT 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

TRANSFORMER MMP13 BLACK OUT

Giá bán : 1,950,000 VND

TRANSFORMER ZS-01 SHOCK WAVE

Giá bán : 1,390,000 VND

TRANSFORMER AM01 SCORN

Giá bán : 1,390,000 VND

TRANSFORMER M03 BUMBLE BEE

Giá bán : 799,000 VND

TRANSFORMER LS01 NITRO ZEUS

Giá bán : 799,000 VND

TRANSFORMER SH07B OPTIMUS PRIME

Giá bán : 440,000 VND

TRANSFORMER YS04B NEMESIS PRIME

Giá bán : 349,000 VND

  • Lượt truy cập: 52,604,065

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,339