BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NXEDGE STYLE PHANTOM GUNDAM

Giá bán : 1,050,000 VND

KBB MP10-V OPTIMUS PRIME

Giá bán : 1,200,000 VND

CROSS DIMENSION STRIKER MANUS

Giá bán : 2,950,000 VND

NXEDGE STYLE EVA UNIT-02

Giá bán : 950,000 VND

ZW TRANSFORMER LEADFOOT

Giá bán : 950,000 VND

ZW TANK M1A1-A21

Giá bán : 1,150,000 VND

METAMOR FORCE - DINO GETTER 1

Giá bán : 2,950,000 VND

TRANSFORMER RATCHET KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

NXEDGE STYLE ZERO

Giá bán : 950,000 VND

MC LEONIDAS BEAST MUSCLE

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,470,584

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,613