BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID 1050 GRIDMAN DX VER

Giá bán : 1,550,000 VND

MEZITZ PREDATOR SET 3 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

DESKTOP ARMY VOL.7 (BỊ LỖI)

Giá bán : 1,250,000 VND

MIMICHERY HUMANGEAR IZU (JPV)

Giá bán : 2,200,000 VND

CHIBI GIRLS UND PANZER JPV

Giá bán : 1,550,000 VND

SAITO WARRIOR KAMEN RIDER GATACK

Giá bán : 450,000 VND

MINI CAPTAIN AMERICA SHIELD FAKE

Giá bán : 150,000 VND

DORACOS WOLVERINE

Giá bán : 280,000 VND

RAGGEDY TEDDY FAKE

Giá bán : 600,000 VND

COSBABY SUPERMAN

Giá bán : 230,000 VND

COSBABY DOCTOR STRANGE FAKE

Giá bán : 240,000 VND

COSBABY WONDER WOMAN FAKE

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,112,427

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016