BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

CHIBI NARUTO SET 8

Giá bán : 350,000 VND

CHIBI PUTITTO SET FAKE

Giá bán : 200,000 VND

CHIBI DORAEMON SET FAKE

Giá bán : 300,000 VND

CHIBI NO GAME NO LIFE SET 6

Giá bán : 400,000 VND

CUPOCHE BLACK MAGICIAN 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

CHIBI NO GAME NO LIFE KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

SAITO WARRIOR KAMEN RIDER GATACK

Giá bán : 450,000 VND

CHIBI DREAMING CASE POKEMON FAKE

Giá bán : 400,000 VND

CHIBI CAPTAIN MARVEL UNMASKED

Giá bán : 90,000 VND

CHIBI CAPTAIN MARVEL MASKED

Giá bán : 90,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,891,129

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842