BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NXEDGE STYLE NX ZERO

Giá bán : 750,000 VND

FIGUARTS MINI KYRIE AND HAYABUSA

Giá bán : 850,000 VND

KERORO ROBOT UC LIKE NEW

Giá bán : 1,250,000 VND

CHIBI PUTITTO SET FAKE

Giá bán : 200,000 VND

CUPOCHE BLACK MAGICIAN 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SAITO WARRIOR KAMEN RIDER GATACK

Giá bán : 450,000 VND

CHIBI DREAMING CASE POKEMON FAKE

Giá bán : 400,000 VND

CHIBI CAPTAIN MARVEL UNMASKED

Giá bán : 90,000 VND

CHIBI CAPTAIN MARVEL MASKED

Giá bán : 90,000 VND

MINI IRON MAN HEAD FAKE

Giá bán : 150,000 VND

MINI CAPTAIN AMERICA SHIELD FAKE

Giá bán : 150,000 VND

MINI MJOLNIR HAMMER FAKE

Giá bán : 150,000 VND

  • Lượt truy cập: 36,835,245

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 13,740