BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAKAI KADO SILVER KNIGHT ZERO 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

MAKAI KADO VOL 6 KIBA AND PENDANT

Giá bán : 1,650,000 VND

SIC SOUL RYUKI

Giá bán : 450,000 VND

SIC SOUL GARREN

Giá bán : 450,000 VND

MAKAI KADO DARK GARO 2ND

Giá bán : 1,800,000 VND

SIC KAMEN RIDER W CYCLONE JOKER 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

SIC KAMEN RIDER SHIN ZANGETSU

Giá bán : 2,500,000 VND

SIC KAMEN RIDER BARON

Giá bán : 2,800,000 VND

SIC KAMEN RIDER HIBIKI

Giá bán : 990,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,470,589

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,613