BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SAINT EX PHOENIX FAKE

Giá bán : 950,000 VND

EX SAINT GOD CLOTH SCORPIO MILO FAKE

Giá bán : 1,450,000 VND

SAINT MYTH CLOTH ODIN AIOLIA

Giá bán : 1,100,000 VND

EX SAINT GOD CLOTH ARIES MU FAKE

Giá bán : 1,500,000 VND

SAINT EX SEADRAGON FAKE

Giá bán : 1,200,000 VND

SAINT EX METAL SCORPION MILO

Giá bán : 1,100,000 VND

SAINT EX CAPRICORN SHURA ECLIPSE

Giá bán : 1,800,000 VND

SAINT EX RHADAMANTHYS WYVERN

Giá bán : 1,850,000 VND

SAINT PEGASUS SAYAS

Giá bán : 1,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,196

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614