BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SAINT SEIYA CLOTH MYTH ...

Giá bán : 1,550,000 VND

SAINT SEIYA CLOTH MYTH HYPNOS FAKE

Giá bán : 1,550,000 VND

SAINT SEIYA HADES FAKE

Giá bán : 1,550,000 VND

SAINT EX GOD CLOTH AQUARIUS FAKE

Giá bán : 1,550,000 VND

EFFECT SAINT SEIYA 2ND

Giá bán : 800,000 VND

SAINT EX PHOENIX FAKE

Giá bán : 950,000 VND

SAINT MYTH CLOTH ODIN AIOLIA

Giá bán : 1,100,000 VND

EX SAINT GOD CLOTH ARIES MU FAKE

Giá bán : 1,500,000 VND

SAINT EX SEADRAGON FAKE

Giá bán : 1,200,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,224

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133