BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SAINT SEIYA SAINT CLOTH MYTH: ...

Giá bán : 1,550,000 VND

MODEL KIT SAGITTARIUS FAKE

Giá bán : 1,450,000 VND

JM MODEL SAINT SEIYA ARES

Giá bán : 2,100,000 VND

JM MODEL SAINT SEIYA OPHIUCHUS

Giá bán : 2,500,000 VND

APPENDIX PEGASUS SEIYA

Giá bán : 550,000 VND

EFFECT SAINT SEIYA 2ND

Giá bán : 800,000 VND

SAINT EX PHOENIX FAKE

Giá bán : 950,000 VND

SAINT MYTH CLOTH ODIN AIOLIA

Giá bán : 1,100,000 VND

SAINT MINI SEIYA 300K 1 CON

Giá bán : 300,000 VND

DÂY CHUYỀN SAINT SEIYA

Giá bán : 200,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,173

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016