BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MARVEL LEGENDS DAREDEVIL

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL LEGENDS MYSTIQUE

Giá bán : 780,000 VND

MARVEL LEGENDS MANETO VS PROESSOR X

Giá bán : 1,650,000 VND

MARVEL LEGENDS ELECTRO

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL LEGENDS BEAST UNCANY X-MEN

Giá bán : 850,000 VND

MARVEL LEGEND BLACK WIDOW

Giá bán : 990,000 VND

MARVEL LEGENDS GWENPOOL

Giá bán : 850,000 VND

MARVEL LEGENDS SKURGE AND HELA

Giá bán : 1,350,000 VND

MARVEL LEGENDS GRANDMASTER AND KORG

Giá bán : 1,250,000 VND

MARVEL LEGEND SHE HULK

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL LEGENDS WINTER SOLDIER

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,019,654

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,115