BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SMP DAIMUGEN

Giá bán : 2,350,000 VND

SMP DAIRENOH

Giá bán : 1,990,000 VND

SMP SENTAI DRAGON CAESAR

Giá bán : 1,250,000 VND

(JPV) SMP GAO KNIGHT

Giá bán : 3,150,000 VND

SMP SENTAI DAIZYUJIN

Giá bán : 2,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 62,819,804

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,998