BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MAFEX AQUANMAN JUSTICE LEAGUE

Giá bán : 2,400,000 VND

DC SUPERMAN KO BOX

Giá bán : 450,000 VND

COSBABY SUICIDE SQUAD TEAM 2 FAKE

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

COSBABY SUPERMAN

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 250,000 VND

CRAZY TOYS WONDER WOMAN

Giá bán : 650,000 VND

MAFEX CAT WOMAN FAKE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,284

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874