BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SRC MAZINKAISER 2ND.

Giá bán : 1,650,000 VND

SRC MAZIN EMPEROR G 2ND

Giá bán : 2,850,000 VND

COMPOSITE VER.KA GURREN LARGANN OPEN

Giá bán : 1,850,000 VND

(JPV) SRC DAIGADO 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

(JPV) SOC RX99 GETTER ARC OPEN

Giá bán : 2,750,000 VND

ROBOT SPIRITS GUNDAM ZZ LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

(JPV) SRC- SHIN GETTER 1 OVA 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SRC GOD REIDEEN 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 63,903,559

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 20,140