BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ULTRAMAN ZERO 10TH VER 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF ABSOLUTE TARTARUS

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN DECKER FLASH TYPE

Giá bán : 880,000 VND

SHF DON BROTHERS DON MOMOTARO

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN TRIGGER DARK 2ND

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ULTRAMAN Z DELTA RISE CLAWS

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF ZENKAIGER

Giá bán: 1,850,000 VND

Giá K/M: 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN TAIGA 2ND

Giá bán : 1,050,000 VND

SHF SPACE SHERIFT GAVAN TYPE G 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA

Giá bán : 2,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 56,359,886

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,080