BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ULTRAMAN GEED MAGNIFICENT

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF GOKAI SILVER LIKE NEW

Giá bán : 950,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO WIND 2ND

Giá bán : 950,000 VND

SHF SHINKENRED

Giá bán : 990,000 VND

SHF ULTRAMAN BLU WIND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO GROUND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF SHINKEN GOLD 2ND

Giá bán : 880,000 VND

SHF ULTRAMAN R/B LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF AKIBA YELLOW 2ND

Giá bán : 650,000 VND

SHF GOKAI GREEN+DARIN

Giá bán : 950,000 VND

SHF ULTRAMAN BELIAL

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF YELLOW BUSTER

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO WIND

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,348,257

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,042