BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ZENKAIGER

Giá bán : 1,850,000 VND

SHF ULTRAMAN RIBUT

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN Z DELTA RISE CLAW

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF ULTRAMAN TAIGA 2ND

Giá bán : 1,050,000 VND

SHF JUGGRUS JUGGLER LIKE NEW (JPV)

Giá bán : 3,500,000 VND

SHF SPACE SHERIFT GAVAN TYPE G 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA (JAPAN VER)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF ULTRAMAN Z ALPHA EDGE

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF GARO LEON KOKUIN 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN (BEST SELECTION)

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,112,619

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016