BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF RED HAWK 2ND JPV

Giá bán : 950,000 VND

GARO RED REQUIEM LIKE NEW (JPV)

Giá bán : 4,900,000 VND

SHF GOKAI BLUE

Giá bán : 850,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN MEBIUS

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KYORYURED 2ND

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 700,000 VND

SHF RED BUSTER 2ND ( VAI TRẦY)

Giá bán : 590,000 VND

SHF GOKAI RED & DARIN

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN TAIGA (JPV)

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF SHINKEN GOLD 2ND ( THIẾU KIẾM )

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,296,075

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,638