BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ULTRAMAN BLU GROUND

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN ZERO BEYOND

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO FLAME

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN BLUE AQUA

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN X & GOMORA ARMOR SET

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN BELIAL ASTROCIOUS

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED PRIMITIVE

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF DRAGON GREEN RANGER

Giá bán : 2,800,000 VND

SHF KIBARANGER 2ND

Giá bán : 2,700,000 VND

SHF GARO RAIKOU VER

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF GARO RYUGA VER LIKE NEW

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF GOKAI SILVER 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

SHF GOKAI PINK LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,349

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428