BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF GARO ZEROKAMI 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED DARKNESS

Giá bán : 1,850,000 VND

SET GOKAI KO BOX

Giá bán : 3,800,000 VND

SHF ULTRAMAN TAIGA LIKE NEW

Giá bán : 950,000 VND

SHF SHINKEN PINK 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

SHF ARMED TIRANO RANGER 2ND

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ULTRAMAN ORB SPACIUM ZEPERION

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF GOKAI RED & DARIN

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED MAGNIFICENT

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF ULTRAMAN BLU WIND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO GROUND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

  • Lượt truy cập: 36,835,343

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 13,740