BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ZENKAIGER TWOKAIZER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF WHITE RANGER KIBARANGER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF DON BROTHERS DON MOMOTARO 2ND

Giá bán : 990,000 VND

SHF ULTRAMAN BLAZAR

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF ABSOLUTE TARTARUS

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF (SKC) ULTRAMAN DYNA FLASH TYPE

Giá bán : 1,990,000 VND

SHF ULTRAMAN TRIGGER DARK 2ND

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ZENKAIGER

Giá bán: 1,850,000 VND

Giá K/M: 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA (JAPAN VER)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED DRAKNESS 2ND

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF GARO RAIKOU VER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,254,300

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777