BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ULTRAMAN TAIGA LIKE NEW

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF JUGGLUS JUGGLER (NEW GENERATION)

Giá bán : 3,800,000 VND

SHF JUGGRUS JUGGLER LIKE NEW (JPV)

Giá bán : 3,500,000 VND

SHF ULTRAMAN Z ALPHA EGDE

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF SPACE SHERIFT GAVAN TYPE G 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA (JAPAN VER)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF ULTRAMAN Z ALPHA EDGE

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF GARO LEON KOKUIN 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF GARO RAIKOU VER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF GARO ZERO 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED PRIMITIVE LIKE NEW

Giá bán : 1,450,000 VND

(KÝ GỬI)SHF GARO RAIKOU VER 2ND GÃY ...

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,887,804

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,063