BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF ULTRAMAN ORB ORGIN 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF ULTRAMAN TAIGA (JPV)

Giá bán : 990,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED MAGNIFICENT

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF ULTRAMAN BLU WIND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO GROUND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN R/B LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF ULTRAMAN BELIAL

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF YELLOW BUSTER

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO WIND

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN BLU GROUND

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF ULTRAMAN ZERO BEYOND

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,891,135

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842