BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF JUGGLUS JUGGLER (NEW GENERATION)

Giá bán : 3,800,000 VND

SHF JUGGRUS JUGGLER LIKE NEW (JPV)

Giá bán : 3,500,000 VND

SHF ULTRAMAN Z ALPHA EGDE

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF SPACE SHERIFT GAVAN TYPE G 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF ULTRAMAN FUMA (JAPAN VER)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF ULTRAMAN Z ALPHA EDGE

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF GARO LEON KOKUIN 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF GARO RAIKOU VER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF GARO ZERO 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF GOKAI SILVER LIKE NEW (JPV)

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 42,379,481

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,675