BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

(JPV) DX PATKAISER

Giá bán : 1,550,000 VND

(JPV) DX LUPINKAISER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GO-BUSTER ACE 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GO ROADER GT 2ND (JPV)

Giá bán : 1,750,000 VND

DX GOSEI GROUND 2ND (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

DX DEKARANGER BLAST BUGGY 2ND (JPV)

Giá bán : 2,400,000 VND

(JPV) DX X EMPEROR 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX KABUTERIOSU 2ND

Giá bán : 2,550,000 VND

DX USHIORIGAMI LIKE NEW

Giá bán : 2,900,000 VND

DX GO ONGER G3 2ND (THIẾU PIN)

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GEKIBAT KO VỈ CÓ BOX

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 46,511,703

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,765