BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX STEAMGUN + 2 BOTTLE KO BOX

Giá bán : 800,000 VND

DX KIẾM NINJA COMIC KOBOX

Giá bán : 350,000 VND

DX MAGIKING

Giá bán : 3,500,000 VND

SOC GX-30 2ND

Giá bán : 2,900,000 VND

DX GAISOKEN

Giá bán : 1,650,000 VND

DX GO BUSTER BEAT BC 04

Giá bán : 950,000 VND

BANDAI JOINT UNION / MAGIKING

Giá bán : 1,250,000 VND

DX RANGER KEY GOSEIGER

Giá bán : 450,000 VND

DX RYUUSOULGER SPINO THUNDER SET

Giá bán : 2,300,000 VND

BANDAI JOINT UNION / DEKARANGER ROBO

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,337,844

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,565