BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

(JPV) DX TIGER DRAGON ATTACK GOD 2ND

Giá bán : 2,350,000 VND

(JPV) DX SEIZA BLASTER 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

(JPV) DX ONITAIJIN LIKE NEW

Giá bán : 2,350,000 VND

(JPV) DX DON ZENKAIOH

Giá bán : 1,650,000 VND

(JPV) DX ZANGLA SWORD 2ND

Giá bán : 680,000 VND

(JPV) DX SHINY KIRAMAI CHANGER

Giá bán : 650,000 VND

(JPV) DX RYUSOUL CHANGER LIKE NEW

Giá bán : 750,000 VND

(JPV) DX DONBROTHERS DONBLASTER

Giá bán : 1,350,000 VND

DX LUPIN KAISER SET 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

DX GO ROADER GT 2ND (JPV)

Giá bán : 1,750,000 VND

DX GOSEI GROUND 2ND (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

(JPV) DX X EMPEROR 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

  • Lượt truy cập: 48,683,154

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,521