BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX GALAXY MEGA 2ND

Giá bán : 3,500,000 VND

DX GUNMAJIN 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX RYUSEI-OH 2ND THIẾU ĐUÔI

Giá bán : 1,550,000 VND

DX OHRANGER ROBO 2ND (THIẾU ĐỒ)

Giá bán: 3,500,000 VND

Giá K/M: 2,900,000 VND

DX RED PUNCHER 2ND

Giá bán : 2,900,000 VND

DX GIGARAINOSU 2ND

Giá bán : 2,500,000 VND

DX VETERAN CHANGER

Giá bán : 690,000 VND

LEGACY WHITE TIGERZORD 97205 2ND

Giá bán : 2,700,000 VND

DX KYO RYUJI DOWN DARK VER 2ND

Giá bán : 3,100,000 VND

DX HENSHIN BELT BUCKLE BLADE

Giá bán : 3,500,000 VND

DX KIRAMAJIN

Giá bán : 1,750,000 VND

LEGACY FALCON ZORD

Giá bán : 2,300,000 VND

TRANFORMER VOLYAGER

Giá bán : 880,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,420,336

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071