BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX TOQ OH AND TOQ CHANGER SET

Giá bán : 1,990,000 VND

DX GEKIBAT KO VỈ CÓ BOX

Giá bán : 550,000 VND

DX SAINT KAISER 2ND (THIẾU SỪNG)

Giá bán : 3,550,000 VND

DX GEKI TOUJA 2ND (THIẾU ĐUÔI)

Giá bán : 1,700,000 VND

DX KISHIRYU JIN EX 2ND

Giá bán : 990,000 VND

DX DAIKAIOH LIKE NEW

Giá bán : 2,550,000 VND

DX GUNMAJIN 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX OHRANGER ROBO 2ND (THIẾU ĐỒ)

Giá bán: 3,500,000 VND

Giá K/M: 2,900,000 VND

DX RED PUNCHER 2ND

Giá bán : 2,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,024,057

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,119