BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

AL005 1/6 ATLAS KING OF ATLANTIS

Giá bán : 4,000,000 VND

TYM050 1/6 NARUTO HINATA

Giá bán : 2,500,000 VND

VSTOYS 1/6 FF7 TIFA 2.0

Giá bán : 3,300,000 VND

1/6 BATMAN WHO LAUGH

Giá bán : 3,800,000 VND

1/6 VERYCOOL ANCIENT JAPANESE NOHIME

Giá bán : 4,500,000 VND

VERYCOOL VC-TJ-03 1/6 BABY DOLL

Giá bán : 4,900,000 VND

RAH KANCOLLE AKAGI

Giá bán : 3,500,000 VND

1/6 VERYCOOL CROSSFIRE FOX

Giá bán : 9,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 46,511,608

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,765