BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG ZGOK KO BOX

Giá bán : 290,000 VND

RG MSM-07S ZGOK CHAR

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

RG ZAKU II

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG GUNDAM QANT

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

RG OO RAISER

Giá bán: 900,000 VND

Giá K/M: 675,000 VND

RG ZEPHYRANTHES GP01

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG DESTINY

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 525,000 VND

RG WING GUNDAM ZERO EW

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 525,000 VND

RG GUNDAM EXIA

Giá bán: 680,000 VND

Giá K/M: 510,000 VND

RG GP01 FULL BURNERN

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 640,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,935

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441