BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

GUNDAM RG WING ZERO EW

Giá bán : 570,000 VND

RG MSN-04 SAZABI

Giá bán : 950,000 VND

RG ZGOK KO BOX

Giá bán : 290,000 VND

GUNDAM RG MSM-07S ZGOK

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 680,000 VND

RG MS-06F ZAKU II

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG GUNDAM QANT

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

GUNDAM RG GPO1 ZEPHYRANTHES

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG DESTINY GUNDAM

Giá bán : 580,000 VND

RG GUNDAM EXIA

Giá bán : 570,000 VND

RG GPO1Fb FULL BURNERN

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 640,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,310

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874