BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG FORCE IMPULSE GUNDAM

Giá bán : 900,000 VND

RG TITANS MK II GUNDAM

Giá bán : 700,000 VND

RG ASTRAY RED FRAME GUNDAM

Giá bán : 1,100,000 VND

RG EXIA GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

RG RX-93 NU GUNDAM

Giá bán : 1,300,000 VND

RG MK-II TITAN GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG MSN-04 SAZABI

Giá bán : 1,400,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 850,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,061,690

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,797