BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG HI NU RX 93 GUNDAM

Giá bán : 1,650,000 VND

RG RX-93 NU GUNDAM

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 52,604,352

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,339