BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG EVA 00 DX SET

Giá bán : 1,350,000 VND

RG EVA 01 DX SET

Giá bán : 1,600,000 VND

RG TITANS MK II GUNDAM

Giá bán : 700,000 VND

RG WING EW

Giá bán : 690,000 VND

RG RX-93 NU GUNDAM

Giá bán : 1,300,000 VND

RG MSN-04 SAZABI

Giá bán : 1,400,000 VND

  • Lượt truy cập: 44,492,009

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,267