BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG JOHNNY RIDDENS ZAKU II

Giá bán : 850,000 VND

RG ZGOK KO BOX

Giá bán : 290,000 VND

RG UNICORN GUNDAM PREMIUM BOX

Giá bán : 1,100,000 VND

RG MSM-07S ZGOK CHAR

Giá bán : 650,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 950,000 VND

RG BUILD STRIKE FULL PACKAGE

Giá bán : 680,000 VND

RG ZAKU II

Giá bán : 650,000 VND

RG GUNDAM QANT

Giá bán : 750,000 VND

RG MK II AEUG GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

RG WING GUNDAM EW

Giá bán : 690,000 VND

RG ASTRAY RED FRAME

Giá bán : 780,000 VND

RG OO RAISER

Giá bán : 900,000 VND

RG ZEPHYRANTHES GP01

Giá bán : 650,000 VND

RG RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

RG DESTINY

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,091

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614