BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

GUNDAM RG RX-90 HI-NU GUNDAM

Giá bán : 1,250,000 VND

RG OO QAN [T] GUNDAM

Giá bán : 600,000 VND

RG RX-93 NU GUNDAM

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 63,902,925

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 20,140