BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

(JPV) RG HI NU RX 93 V2

Giá bán : 1,750,000 VND

RG TITANS MK II GUNDAM

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,208

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016