BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG CROSSBONE X1

Giá bán : 630,000 VND

RG AILE STRIKE GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG 00 QUAN[T]

Giá bán : 570,000 VND

RG TALLGEESE EW

Giá bán : 560,000 VND

RG JOHNNY RIDDENS ZAKU II

Giá bán : 650,000 VND

RG UNICORN GUNDAM ORIGINAL BOX

Giá bán : 770,000 VND

GUNDAM RG MSM-07S ZGOK

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 710,000 VND

RG BUILD STRIKE FULL PACKAGE

Giá bán : 600,000 VND

RG WING GUNDAM EW

Giá bán : 550,000 VND

RG 00 RAISER

Giá bán :

GUNDAM RG GPO1 ZEPHYRANTHES

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 560,000 VND

RG DESTINY GUNDAM

Giá bán : 560,000 VND

RG CHAR ZAKU II

Giá bán : 560,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,761

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981