BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG MK-II TITAN GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG AILE STRIKE GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG TALLGEESE EW

Giá bán : 560,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 630,000 VND

RG MSN 06S SINANJU

Giá bán : 800,000 VND

RG ASTRAY RED FRAME KÈM BASE

Giá bán : 630,000 VND

RG 00 RAISER

Giá bán : 630,000 VND

RG CHAR ZAKU II

Giá bán : 560,000 VND

RG GPO1Fb FULL BURNERN

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 640,000 VND

RG ZETA GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,945,506

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842