BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG EVAGELION UNIT 01

Giá bán : 1,300,000 VND

RG ASTRAY RED FRAME

Giá bán : 600,000 VND

RG EXIA......

Giá bán : 580,000 VND

RG WING EW

Giá bán : 570,000 VND

RG 00 QAN(T)

Giá bán : 650,000 VND

RG NU GUNDAM

Giá bán : 950,000 VND

RG MK-II TITAN GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG AILE STRIKE GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG BANSHEE NORN GUNDAM

Giá bán : 800,000 VND

RG UNICORN GUNDAM

Giá bán : 850,000 VND

GUNDAM RG MSM-07S ZGOK

Giá bán : 600,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 650,000 VND

RG MSN 06S SINANJU

Giá bán : 800,000 VND

RG RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 600,000 VND

RG FREEDOM GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,421,541

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071