BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG ZGOK KO BOX

Giá bán : 290,000 VND

GUNDAM RG MSM-07S ZGOK

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

RG MS-06F ZAKU II

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG 00 RAISER

Giá bán :

GUNDAM RG GPO1 ZEPHYRANTHES

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

RG GPO1Fb FULL BURNERN

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 640,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,972

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428