BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG MK-II TITAN GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG AILE STRIKE GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG 00 QUAN[T]

Giá bán : 570,000 VND

RG FULL ARMOR UNICORN GUNDAM

Giá bán : 1,050,000 VND

RG MSN-04 SAZABI

Giá bán : 875,000 VND

RG TALLGEESE EW

Giá bán : 560,000 VND

RG JOHNNY RIDDENS ZAKU II

Giá bán : 650,000 VND

RG UNICORN GUNDAM ORIGINAL BOX

Giá bán : 770,000 VND

GUNDAM RG MSM-07S ZGOK

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 660,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 710,000 VND

RG BUILD STRIKE FULL PACKAGE

Giá bán : 600,000 VND

RG MSN 06S SINANJU

Giá bán : 750,000 VND

RG WING GUNDAM EW

Giá bán : 550,000 VND

RG ASTRAY RED FRAME

Giá bán : 570,000 VND

GUNDAM RG GPO1 ZEPHYRANTHES

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,780

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763