BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG EVAGELION UNIT 01 EVA

Giá bán : 1,400,000 VND

RG EXIA......

Giá bán : 580,000 VND

RG 00 QAN(T)

Giá bán : 650,000 VND

RG MK-II TITAN GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

RG AILE STRIKE GUNDAM

Giá bán : 570,000 VND

GUNDAM RG MSM-07S ZGOK

Giá bán : 600,000 VND

RG MSN 06S SINANJU

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,069,988

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139