BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RG MSN-04 SAZABI

Giá bán : 1,150,000 VND

RG TALLGEESE EW

Giá bán : 850,000 VND

RG UNICORN BANDE DESSINEE VER

Giá bán : 1,100,000 VND

RG BANSHEE NORN GUNDAM

Giá bán : 990,000 VND

RG JOHNNY RIDDENS ZAKU II

Giá bán : 880,000 VND

RG ZGOK KO BOX

Giá bán : 290,000 VND

RG UNICORN GUNDAM ORIGINAL BOX

Giá bán : 990,000 VND

RG UNICORN GUNDAM PREMIUM BOX

Giá bán : 1,100,000 VND

RG MSM-07S ZGOK CHAR

Giá bán : 880,000 VND

RG ASTRAY GOLD FRAME AMATSU MINA

Giá bán : 950,000 VND

RG BUILD STRIKE FULL PACKAGE

Giá bán : 750,000 VND

RG MSN 06S SINANJU

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

RG ZAKU II

Giá bán : 650,000 VND

RG GUNDAM QANT

Giá bán : 880,000 VND

RG MK II AEUG GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,260

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133