BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC ANKYLOSAURUS 02 FAKE

Giá bán : 190,000 VND

PVC RED T-REX FAKE

Giá bán : 240,000 VND

PVC ALLOSAURUS FAKE

Giá bán : 240,000 VND

PVC PENTACERATOPS FAKE

Giá bán : 190,000 VND

PVC ANKYLOSAURUS 01 FAKE

Giá bán : 190,000 VND

PVC SPINOSAURUS

Giá bán : 240,000 VND

PVC STEGOSAURUS FAKE

Giá bán : 190,000 VND

PVC CARNOSAURUS FAKE

Giá bán : 240,000 VND

PVC DINOSAUR TRICERATOP FAKE

Giá bán : 190,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,888,693

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,063