BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

THREE ZERO 1/12 QUAN VŨ

Giá bán : 1,750,000 VND

THREE ZERO 1/12 TRƯƠNG PHI

Giá bán : 1,650,000 VND

THREE ZERO 1/12 LƯU BỊ

Giá bán : 1,650,000 VND

THREE ZERO 1/12 KHỔNG MINH

Giá bán : 1,650,000 VND

THREE ZERO 1/12 TRIỆU VÂN

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,420,617

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071