BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DIAMOND SELECT SABER ATHENA

Giá bán : 950,000 VND

EGG ATTACK IRON MAN MARK 43 FAKE

Giá bán : 950,000 VND

CHIBI IRON MAN MK 50

Giá bán : 450,000 VND

MEZCO ULTIMATE SPIDER-MAN FAKE

Giá bán : 950,000 VND

HC BLACK PANTHER

Giá bán : 1,700,000 VND

COMICAVE IRON MAN MKXXVI GAMMA

Giá bán : 2,400,000 VND

MARVEL LEGEND DEADPOOL COMIC VER

Giá bán : 950,000 VND

HOTTOYS IRON PATRIOT KO BOX

Giá bán : 4,900,000 VND

MARVEL SELECT THE HULK

Giá bán : 600,000 VND

MARVEL ARTFX CARNAGE FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,493,045

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447