BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MARVEL LEGEND SHE HULK

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL LEGENDS WINTER SOLDIER

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL LEGENDS IRON SKULL

Giá bán : 750,000 VND

MARVELS PROWLER

Giá bán : 550,000 VND

MARVEL DEADPOOL CORPS 6 INCH 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

HASBRO SERIES 5 RHINO 003

Giá bán : 690,000 VND

MARVEL LEGEND BLADE

Giá bán : 1,550,000 VND

MARVEL LEGEND PULLSEYE

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,896

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,619