BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER KUUGA 2.0 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF MADARA FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF STAR WARS K2S0 FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF PICCOLO FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF BLACK GOKU FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF KAMEN RIDER W FANG JOKER

Giá bán : 950,000 VND

SHF MIMBA STORMTROPPER

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF BATMAN : NINJA BATMAN

Giá bán : 1,950,000 VND

REVOLTECH YAMAGUCHI DEADPOOL X-FORCE

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF IRONMAN MARK 50 INFINITY WAR

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF STAR WARS HAN SOLO

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF DRAGON BALL TENSHINHAN

Giá bán : 2,100,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,795

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447