BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF GOLD FRIEZE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

SHF JIRAIYA

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF KAMEN RIDER ETERNAL 2.0

Giá bán : 2,850,000 VND

SHF STREET FIGHTER RYU

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF SHENLONG FAKE

Giá bán : 700,000 VND

SHF ORB SPACIUM ZEPERION

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF W CYLONE TRIGGER KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SHF W CYLONE METAL KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SHF W HEAT TRIGGER KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SOLAR SHOWCASE-GZ

Giá bán : 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,312

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614