BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF (SKC) KAMEN RIDER V3 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF (SKC) KAMEN RIDER 1 50TH VER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHM GODZILLA 1964 OPEN

Giá bán : 2,960,000 VND

ZD TOYS ULTRAMAN Z ALPHA EDGE

Giá bán : 650,000 VND

SHF "MASHLE" LANCE CROWN.

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF -NETFLIX ONE PIECE- LUFFY

Giá bán : 1,150,000 VND

SHF SONGOKU GT

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF SON GOHAN - NEW HOPE FAKE

Giá bán : 360,000 VND

SHF DON BROTHERS DON MOMOTARO 2ND

Giá bán : 990,000 VND

SHF ONE PIECE YAMATO

Giá bán : 1,750,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,253,646

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777