BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX MEGA ULORDER (THIẾU DÂY)

Giá bán : 990,000 VND

DX DEKA MAGNUM COMBO

Giá bán : 450,000 VND

DX DEKABREAK BRACE THROTTLE

Giá bán : 590,000 VND

DX EX AID EYECON KO BOX

Giá bán : 250,000 VND

DX LOCKSEED TULIP KO BOX

Giá bán : 550,000 VND

DX DEKA WING KHÔNG BOX

Giá bán : 1,550,000 VND

DX DEKA BIKE KHÔNG BOX

Giá bán : 1,550,000 VND

DX MORPHIN BRACE KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

DX DEKA ARMS SET KO BOX

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,323

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832