BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DIAMOND SELECT BLACK WIDOW

Giá bán : 850,000 VND

MARVEL LEGEND VISION

Giá bán : 880,000 VND

MARVEL HULK 10 ICNH

Giá bán : 950,000 VND

HUMAN TOUCH 4 6 INCH

Giá bán : 350,000 VND

MARVEL LEGEND ANTMAN

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL SELECT GROOT

Giá bán : 1,500,000 VND

DIAMOND SELECT HAWKEYE

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL LEGEND ELECTRO KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

MARVEL SELECT GAMBIT KO BOX

Giá bán : 750,000 VND

3.75 INCH CYCLOPE X MEN

Giá bán : 650,000 VND

MR FANTACTIC 5 INCH

Giá bán : 500,000 VND

MARVEL LEGEND WINTER SOLDIEL

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,254,077

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777