BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SRC SHURIKEN JIN

Giá bán : 650,000 VND

ROBOT SPIRITS ZERO-TWO DELPHINIUM

Giá bán : 1,450,000 VND

NXEDGE GURREN LAGANN

Giá bán : 1,150,000 VND

REVOLTECH VULCANLOG BAIKANFU 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

ROBOT SPIRIT GIPSY AVENGER FAKE

Giá bán : 600,000 VND

ROBOT SPIRIT GUARDIAN BRAVO

Giá bán : 1,100,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

ROBOT SPIRIT ELS QANT 2ND

Giá bán : 1,150,000 VND

ROBOT SPIRITS GIPSY AVENGER 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

ROBOT DAMASHII GUAIR

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,865,018

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428