BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NXEDGE STYLE PHANTOM GUNDAM

Giá bán : 1,050,000 VND

NXEDGE STYLE EVA UNIT-02

Giá bán : 950,000 VND

METAMOR FORCE - DINO GETTER 1

Giá bán : 2,950,000 VND

NXEDGE STYLE ZERO

Giá bán : 950,000 VND

NXEDGE STYLE ROCKMAN X

Giá bán : 1,100,000 VND

MOBILE SUIT IN ACTION WEAPON SET

Giá bán : 300,000 VND

MOBILE SUIT IN ACTION SKY GRASPER

Giá bán : 250,000 VND

MSIA FORCE IMPULSE GUNDAM

Giá bán : 450,000 VND

ROBOT DAMASHII SHINING GUNDAM

Giá bán : 950,000 VND

SRC GOKAI OH 2ND

Giá bán : 1,300,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,288

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614