BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ROBOT SPIRIT BRACE PHOENIX FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

ROBOT SPIRIT SABER ATHENA FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

NXEDGE GURREN LAGANN

Giá bán : 1,150,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

VULCANLOG BAIKANFU 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

ROBOT SPIRIT PACIFIC RIM TITAN REDEEMER ...

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

LEGACY TIGERZORD

Giá bán : 6,100,000 VND

ROBOT SPIRIT GUARDIAN BRAVO

Giá bán : 1,100,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY 2ND

Giá bán : 1,150,000 VND

NXEDGE ALPHAMON

Giá bán : 880,000 VND

ROBOT SPIRIT ELS QANT 2ND

Giá bán : 1,150,000 VND

ROBOT DAMASHII GUAIR

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,359

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874