BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SRC GETTER 1 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

SRC MAGIKING 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

SRC MAZINKAISER LIKE NEW

Giá bán : 2,500,000 VND

ROBOT SPIRITS ZERO-TWO DELPHINIUM

Giá bán : 1,450,000 VND

ROBOT SPIRIT STRELIZIA

Giá bán : 1,550,000 VND

ROBOT SPIRIT BRACE PHOENIX FAKE

Giá bán : 480,000 VND

ROBOT SPIRIT SABER ATHENA FAKE

Giá bán : 490,000 VND

NXEDGE GURREN LAGANN

Giá bán : 1,150,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY FAKE

Giá bán : 490,000 VND

REVOLTECH VULCANLOG BAIKANFU 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

ROBOT SPIRIT GIPSY AVENGER FAKE

Giá bán : 490,000 VND

ROBOT SPIRIT GUARDIAN BRAVO

Giá bán : 1,100,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,844

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763