BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SRC MIGHT GAINE LIKE NEW JPV

Giá bán : 1,250,000 VND

SRC DEKARANGER ROBO 2ND JPV

Giá bán : 1,450,000 VND

SRC AQUARION EVOL (JAPAN VER)

Giá bán: 1,250,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

SRC SHIN MAZINGER IMPACT Z 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

ROBOT SPIRITS GYPSY AVENGER 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

ROBOT SPIRITS BRACER PHOENIX 2ND

Giá bán : 750,000 VND

SRC MAGI KING 2ND JPV

Giá bán : 1,450,000 VND

METALBUILD LAEVATEIN LIKE NEW

Giá bán : 3,800,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,296,729

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,638