BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY FAKE

Giá bán : 600,000 VND

VULCANLOG BAIKANFU 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

ROBOT SPIRIT GIPSY AVENGER FAKE

Giá bán : 600,000 VND

LEGACY TIGERZORD

Giá bán : 6,100,000 VND

ROBOT SPIRIT GUARDIAN BRAVO

Giá bán : 1,100,000 VND

NXEDGE ALPHAMON

Giá bán : 880,000 VND

ROBOT SPIRIT NU GUNDAM 2ND

Giá bán : 950,000 VND

ROBOT SPIRIT ELS QANT 2ND

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,856

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447