BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SRC GIANT ROBO THE ANIMATION VERSION

Giá bán : 2,400,000 VND

ROBOT SPIRITS 1055 BELIAL

Giá bán : 1,350,000 VND

TP01 GOLION VOLTRON

Giá bán : 2,950,000 VND

BANPRESTO RX-78 + G-PARTS

Giá bán : 950,000 VND

SRC GETTER 1 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

SUPER MINIPLA 06 GAOGAIGAR

Giá bán : 1,850,000 VND

SRC MAZINKAISER LIKE NEW

Giá bán : 2,500,000 VND

ROBOT SPIRITS ZERO-TWO DELPHINIUM

Giá bán : 1,450,000 VND

ROBOT SPIRIT STRELIZIA

Giá bán : 1,550,000 VND

ROBOT SPIRIT BRACE PHOENIX FAKE

Giá bán : 480,000 VND

ROBOT SPIRIT SABER ATHENA FAKE

Giá bán : 490,000 VND

NXEDGE GURREN LAGANN

Giá bán : 1,150,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY FAKE

Giá bán : 490,000 VND

ROBOT SPIRIT GIPSY AVENGER FAKE

Giá bán : 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,983,817

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335