BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC GK DEMON LUFFY FAKE

Giá bán : 700,000 VND

MSP SANJI FAKE

Giá bán : 550,000 VND

POP MIHAWK VER2. FAKE

Giá bán : 700,000 VND

FIGUART ZERO FRANKY FAKE

Giá bán : 550,000 VND

POP MARCO FAKE

Giá bán : 750,000 VND

VAH BOA HANCOCK FAKE

Giá bán : 590,000 VND

PVC POP SABO FAKE

Giá bán : 700,000 VND

PVC NAMI KIMONO FAKE

Giá bán : 750,000 VND

POP NAMI FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PVC POP NAMI BIKINI VER BB FAKE

Giá bán : 750,000 VND

ONE PIECE TRAFALGAR LAW FAKE

Giá bán : 650,000 VND

POP FAKE TRAFAGAR LAW 10 YEARS

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,824

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441