BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC LUFFY FAKE

Giá bán : 300,000 VND

FIGURE COLOSSEUM MIHAWK FAKE

Giá bán : 300,000 VND

RESIN LUFFY WCF FAKE

Giá bán : 500,000 VND

RESIN WHITEBEARD FAKE

Giá bán : 1,300,000 VND

RESIN LUFFY WANO GEAR 3

Giá bán : 1,600,000 VND

RESIN LUFFY GEAR 4 FAKE

Giá bán : 1,800,000 VND

PVC SHINY VENUS - NAMI FAKE

Giá bán : 340,000 VND

PVC ONE PIECE NAMI CHINA DRESS FAKE

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

PVC POP DX RORONDA ZORO FAKE

Giá bán : 1,300,000 VND

PVC POP SABO FAKE

Giá bán : 500,000 VND

POP NAMI FAKE

Giá bán: 780,000 VND

Giá K/M: 580,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,352,747

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,014