BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC SHINY VENUS - NAMI FAKE

Giá bán : 340,000 VND

PVC ONE PIECE NAMI CHINA DRESS FAKE

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

MSP SANJI FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 300,000 VND

FIGUART ZERO FRANKY FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

POP MARCO FAKE

Giá bán : 550,000 VND

VAH BOA HANCOCK FAKE

Giá bán : 590,000 VND

PVC POP SABO FAKE

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

POP NAMI FAKE

Giá bán: 780,000 VND

Giá K/M: 580,000 VND

PVC POP NAMI BIKINI VER BB FAKE

Giá bán: 750,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

POP SANJI FAKE

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,983,664

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335