BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGURE AGITO SHINING

Giá bán : 150,000 VND

PVC FIGURE KAIXA MEGASIZE

Giá bán : 650,000 VND

PVC FIGURE FOUZE COSMIC STAGE

Giá bán : 390,000 VND

PVC FIGURE AGITO

Giá bán : 350,000 VND

PVC BAYEK ASSASSINS CREED ORIGIN

Giá bán : 950,000 VND

PVC POKEMON LUGIA

Giá bán : 650,000 VND

SEGA SABER SPM EXTELLA

Giá bán : 750,000 VND

PVC OW HANZO

Giá bán : 950,000 VND

PVC LOL DRAVEN

Giá bán : 700,000 VND

PVC SPM KANTAI NAKA KAI NI

Giá bán : 500,000 VND

PVC TAITO KANTAI ROCHAN

Giá bán : 550,000 VND

PVC TAITO KANTAI KASHIMA

Giá bán : 700,000 VND

PVC TAITO KANTAI AGANO

Giá bán : 500,000 VND

PVC TAITO KANTAI AKASHI

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,746,404

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,959