BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC RAGGERY TEDDY BEAR SET

Giá bán : 650,000 VND

FIGUART ZERO ELSA

Giá bán : 950,000 VND

PVC KRATOS GOD OF WAR 4 FAKE

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

ACTION FIGURE TOM & JERRY

Giá bán : 1,200,000 VND

DORAEMON SET

Giá bán : 1,250,000 VND

FIGURE AGITO SHINING

Giá bán : 150,000 VND

PVC FIGURE KAIXA MEGASIZE

Giá bán : 650,000 VND

PVC FIGURE FOUZE COSMIC STAGE

Giá bán : 390,000 VND

PVC FIGURE AGITO

Giá bán : 350,000 VND

TAKARA TOMY POKEMON MACHAMP

Giá bán : 690,000 VND

PVC THE WITCHER FAKE

Giá bán: 680,000 VND

Giá K/M: 530,000 VND

SEGA SABER SPM EXTELLA

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,464

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874