BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ACTION FIGURE TOM & JERRY

Giá bán : 1,200,000 VND

DORAEMON SET

Giá bán : 1,250,000 VND

FIGURE AGITO SHINING

Giá bán : 150,000 VND

PVC FIGURE KAIXA MEGASIZE

Giá bán : 650,000 VND

PVC FIGURE FOUZE COSMIC STAGE

Giá bán : 390,000 VND

PVC FIGURE AGITO

Giá bán : 350,000 VND

PVC BAYEK ASSASSINS CREED ORIGIN

Giá bán : 950,000 VND

SEGA SABER SPM EXTELLA

Giá bán : 750,000 VND

PVC OW HANZO

Giá bán : 950,000 VND

PVC LOL DRAVEN

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,694,198

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,827