BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BANPREST EXQ S.A.O CHEERS SHINON

Giá bán : 490,000 VND

PVC HULK VS WOLVERINE

Giá bán : 2,700,000 VND

FIGUART ZERO ELSA

Giá bán : 950,000 VND

FIGURE AGITO SHINING

Giá bán : 150,000 VND

PVC FIGURE KAIXA MEGASIZE

Giá bán : 650,000 VND

PVC FIGURE FOUZE COSMIC STAGE

Giá bán : 390,000 VND

PVC FIGURE AGITO

Giá bán : 350,000 VND

PVC SPM KANTAI YUUDACHI

Giá bán : 600,000 VND

LUPIN THE 3RD ITADAKI VACUUM BANK

Giá bán : 600,000 VND

PVC 1:1 BABY GROOT

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 680,000 VND

PVC OVERWATCH WIDOW MAKER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,736,970

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,219