BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA SNAKE ALIEN CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

NECA PREDATOR JUNGLE DEMON CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA ALIEN QUEEN FACE HUGGER CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA PREDATOR FALCONER CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 44,491,497

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,267