BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG IBO BARBATOS GOLD INJECTION

Giá bán : 950,000 VND

HG ASW-G-47 GUNDAM VUAL

Giá bán : 360,000 VND

HG IBO FLAUROS

Giá bán : 400,000 VND

HG HELMWIGE REINCAR

Giá bán : 400,000 VND

HG IBO VIDAR

Giá bán : 350,000 VND

HG GUNDAM ASTAROTH

Giá bán : 320,000 VND

HG GUNDAM GUSION REBAKE

Giá bán : 370,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,349,335

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,042