BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG GUNDAM IBO JULIETTA

Giá bán : 420,000 VND

HG IBO GRIMGERDE

Giá bán : 450,000 VND

HG ASW-G-47 GUNDAM VUAL

Giá bán : 480,000 VND

HG IBO GUNDAM BAEL

Giá bán : 480,000 VND

HG RYUSEI GO GRAZE CUSTOM II

Giá bán : 450,000 VND

HG IBO KIMARIS VIDAR

Giá bán : 450,000 VND

HG IBO FLAUROS

Giá bán : 550,000 VND

HG HELMWIGE REINCAR

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM HEKIJA

Giá bán : 350,000 VND

HG REGINLAZE JULIA

Giá bán : 480,000 VND

HG GUNDAM BARBATOS LUPUS REX

Giá bán : 550,000 VND

HG IBO VIDAR

Giá bán : 420,000 VND

HG IBO MAN RODI

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,252

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133