BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG RYUSEI GO GRAZE CUSTOM II

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG IBO KIMARIS VIDAR

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG HELMWIGE REINCAR

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG GUNDAM HEKIJA

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 245,000 VND

HG GUNDAM BARBATOS LUPUS REX

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG IBO MAN RODI

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 245,000 VND

HG GUNDAM GUSION REBAKE FULL CITY

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG IBO HUGO

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 292,000 VND

HG GUNDAM ASTAROTH

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG GRAZE KAI 2

Giá bán: 420,000 VND

Giá K/M: 294,000 VND

HG BARBATOS 6TH FORM

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG GUNDAM KIMARIS

Giá bán: 420,000 VND

Giá K/M: 294,000 VND

HG HYAKUREN AMIDA CUSTOM

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 266,000 VND

HG IBO HYAKURI

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 266,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,927

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441