BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG HELMWIGE REINCAR

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM GUSION REBAKE FULL CITY

Giá bán : 420,000 VND

HG ASTAROTH ORIGIN

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM ASTAROTH

Giá bán : 320,000 VND

HG IBO KIMARIS TROOPER

Giá bán : 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,024,487

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,119