BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG IBO FLAUROS

Giá bán : 400,000 VND

HG HELMWIGE REINCAR

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM BARBATOS LUPUS REX

Giá bán : 420,000 VND

HG IBO VIDAR

Giá bán : 350,000 VND

HG IBO GUNDAM BARBATOS LUPUS

Giá bán : 350,000 VND

HG ASTAROTH ORIGIN

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM ASTAROTH

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG GRAZE EIN

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM GUSION REBAKE

Giá bán : 370,000 VND

HG IBO HYAKURI

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 266,000 VND

HG IBO GUNDAM BARBATOS

Giá bán : 360,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,965

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428