BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG IBO KIMARIS VIDAR

Giá bán : 390,000 VND

HG IBO FLAUROS

Giá bán : 400,000 VND

HG HELMWIGE REINCAR

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM BARBATOS LUPUS REX

Giá bán : 420,000 VND

HG IBO VIDAR

Giá bán : 350,000 VND

HG ASTAROTH ORIGIN

Giá bán : 400,000 VND

HG GUNDAM ASTAROTH

Giá bán : 320,000 VND

HG GUNDAM GUSION REBAKE

Giá bán : 370,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,758

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981