BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

EMPIRE TOYS IRONMAN MK4

Giá bán : 900,000 VND

[PRE-ORDER] DX K-TOUCH 21 (JAPAN VER)

Giá bán: 2,100,000 VND

Giá K/M: 1,950,000 VND

[PRE-ORDER] FIGMA 511 RIMURU (JPV)

Giá bán : 3,100,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,889,354

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,063