BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

[PRE-ORDER]PLASTIC MODEL ...

Giá bán : 4,300,000 VND

[PRE-ORDER] SHF KAMEN RIDER ESPADA LAMP ...

Giá bán: 2,050,000 VND

Giá K/M: 1,900,000 VND

[PRE-ORDER] SHF KAMEN RIDER ESPADA ...

Giá bán: 2,300,000 VND

Giá K/M: 2,200,000 VND

[PRE-ORDER] HOT TOYS THOR ENDGAME

Giá bán : 6,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 41,816,874

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,486