BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

[PRE-ORDER] SHF THANOS ENDGAME FINAL ...

Giá bán: 4,100,000 VND

Giá K/M: 3,900,000 VND

[PRE ORDER] NENDOROID 1425 DX ...

Giá bán : 2,200,000 VND

[PRE ORDER]SHF KAMEN RIDER BUILD CROSS ...

Giá bán: 2,200,000 VND

Giá K/M: 2,050,000 VND

[PRE ORDER] SHF HUMANGEAR IZU

Giá bán: 2,000,000 VND

Giá K/M: 1,800,000 VND

[PRE ORDER] SHF DRAGON BALL JIECE ...

Giá bán: 1,950,000 VND

Giá K/M: 1,750,000 VND

PRE ORDER SHF KAMEN RIDER IXA 2.0

Giá bán: 2,600,000 VND

Giá K/M: 2,400,000 VND

PRE-ORDER SUPER DUCK TIFA FF7

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,069,899

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139