BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA GODZILLA 2001 CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA GODZILLA 1954 CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 42,379,999

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,675