BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MOVIE REALIZATION DEVILMAN

Giá bán : 1,650,000 VND

ARMOR HERO CAPTORKING

Giá bán : 1,100,000 VND

REAL ACTION HEROES SON GOKU

Giá bán : 3,500,000 VND

VAH POGTGAS D.ACE FAKE

Giá bán : 580,000 VND

VAH ZORO RORONOA KO BOX

Giá bán : 1,550,000 VND

ACTION FIGURE SLAM DUNK RUKAWA

Giá bán : 1,100,000 VND

VAH TONYTONY CHOPPER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

VAH NICO ROBIN FAKE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

VAH ACE FAKE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

VAH ONE PIECE LUFFY 2ND

Giá bán : 1,900,000 VND

VAH DRACULE MIHAWK FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

VAH SABO FAKE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 430,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,983,740

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335