BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ULTRA ACTION JUGGLER (JPV)

Giá bán : 750,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN ZERO 2ND (JPV)

Giá bán : 1,850,000 VND

UHS ULTRAMAN SAGA 2012

Giá bán : 550,000 VND

ACTIBUILDER DX ASSIST WEAPON SET

Giá bán : 2,900,000 VND

ULTRA ACT THUNDER GRIDMAN 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHM LEGENDARY GODZILLA 2014 LIKE NEW

Giá bán : 3,300,000 VND

SHF ULTRAMAN BLU WIND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO GROUND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN R/B

Giá bán : 2,200,000 VND

ULTRA ACT IMIT ULTRAMAN

Giá bán : 1,750,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 41,816,892

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,486