BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ACTIBUILDER DX ASSIST WEAPON SET

Giá bán : 2,900,000 VND

ULTRA ACT THUNDER GRIDMAN 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

MODEL KIT 1/6 ULTRAMAN

Giá bán : 1,600,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED DARKNESS

Giá bán : 1,850,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED MAGNIFICENT

Giá bán : 2,200,000 VND

SHM LEGENDARY GODZILLA 2014 LIKE NEW

Giá bán : 3,300,000 VND

SHF ULTRAMAN BLU WIND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN ROSSO GROUND LIKE NEW

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN R/B

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF ULTRAMAN VICTORY

Giá bán : 1,450,000 VND

ULTRA ACT IMIT ULTRAMAN

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF ULTRAMAN BELIAL

Giá bán : 1,650,000 VND

ULTRA ACT JEAN KILLER 2ND

Giá bán : 2,300,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,164

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,616