BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SEGA GODZILLA 2019

Giá bán : 750,000 VND

PVC MECHA GODZILLA KO BOX

Giá bán : 270,000 VND

PVC GODZILLA CAO 65CM

Giá bán : 1,950,000 VND

SHM GODZILLA 2019 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,940,001

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842