BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SEGA PREMIUM FIGURE GODZILLA 2019

Giá bán : 650,000 VND

SHM GODZILLA 2019 JPV

Giá bán : 2,900,000 VND

MECHA GODZILLA NHỎ

Giá bán : 300,000 VND

MECHA GODZILLA LỚN

Giá bán : 500,000 VND

SHM MOTHARA & RODAN FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHM GODZILLA 2019

Giá bán : 2,900,000 VND

S.H.M KING GHIDORA (2019)

Giá bán : 4,900,000 VND

GD 76 GODZILLA FINAL WAR GIGAN

Giá bán : 2,900,000 VND

SEGA GODZILLA 2019

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,421,795

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071