BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF W LUNA METAL KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SHF W CYLONE TRIGGER KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SHF W CYLONE METAL KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SHF W HEAT TRIGGER KO BOX

Giá bán : 390,000 VND

SHF KAMEN RIDER NECROM 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF BARON 2ND + BÌNH PHONG

Giá bán : 1,200,000 VND

SHF WIZARD HURRICANE STYLE 2ND

Giá bán : 650,000 VND

SHF WIZARD LAND DRAGON 2ND

Giá bán : 950,000 VND

SHF KAMEN RIDER HERCUS 2ND

Giá bán : 680,000 VND

SHF KAMEN RIDER BIRTH 2ND

Giá bán : 650,000 VND

SHF WIZARD INFINITY 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,470,571

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,613