BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEGASIZE ZAKU II CHAR DABAN

Giá bán : 1,200,000 VND

PG UNICORN FULL ARMOR SET DABAN

Giá bán : 1,100,000 VND

LED UNICORN DABAN

Giá bán : 650,000 VND

MC NIGHTINGALE METALLIC SD

Giá bán : 680,000 VND

PG GUNDAM UNICORN PHENEX DABAN

Giá bán : 2,600,000 VND

PG BANSHEE NORN DABAN

Giá bán : 1,900,000 VND

PG UNICORN GUNDAM DABAN

Giá bán : 2,500,000 VND

PG UNICORN GUNDAM BANSHEE NORN

Giá bán : 5,500,000 VND

1/48 MEGASIZE RX 78-2 GUNDAM DABAN

Giá bán : 1,200,000 VND

PG UNICORN LED SET

Giá bán : 4,000,000 VND

HG MC MODEL QUBEILEY MK2

Giá bán : 790,000 VND

PG GAT-X105 STRIKE FIGHTER DABAN

Giá bán : 1,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,693,354

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,824