BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER BUILD HELL BROS

Giá bán : 2,100,000 VND

SHF CROW AMAZON

Giá bán : 2,150,000 VND

SHF KAMEN RIDER CRONUS 2ND

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF KAMEN RIDER ROUGE

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF KAMEN RIDER IBUKI 2.0

Giá bán : 2,500,000 VND

SHF PARA-DX LV99 (HỘP MÓP)

Giá bán: 2,700,000 VND

Giá K/M: 2,500,000 VND

SHF KAMEN RIDER GENM LV 0

Giá bán : 2,200,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,634

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441