BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER CRONUS 2ND

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF KAMEN RIDER ROUGE

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF KAMEN RIDER AMAZON 2.0

Giá bán : 1,900,000 VND

SHF KAMEN RIDER METEOR LIKE NEW

Giá bán : 700,000 VND

SHF KAMEN RIDER IBUKI 2.0

Giá bán : 2,500,000 VND

SHF PARA-DX LV99 (HỘP MÓP)

Giá bán: 2,700,000 VND

Giá K/M: 2,500,000 VND

SHF KAMEN RIDER CROSS-Z CHARGE

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF KAMEN RIDER GENM LV 0

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF KAMEN RIDER W FANG JOKER

Giá bán : 950,000 VND

SHF KAMEN RIDER NIGO 2.0

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KR DRIVE TYPE TRIDORON TIRE ...

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER LAZER TURBO LV0

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,081

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133