BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER ETERNAL 2.0

Giá bán : 2,850,000 VND

SHF OVER EVOLVED HEART ROIDMUDE

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF KAMEN RIDER DRIVE TYPE SPECIAL

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER AMAZON NEW OMEGA

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KAMEN RIDER AMAZON NEO

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KAMEN RIDER BARON LIKE NEW

Giá bán : 1,300,000 VND

SHF KAMEN RIDER ACCEL 2.0

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF KAMEN RIDER BEAST HYPER FORM

Giá bán : 880,000 VND

SHF EX-AID ACTION GAMER LV2

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF SUPER MASHIN CHASER

Giá bán : 1,800,000 VND

SHF DEEP SPECTER

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,168

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614