BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF N.DAGUVA.ZEBA

Giá bán : 650,000 VND

SHF SNIPE BOX CHẺ LIKE NEW

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KAMEN RIDER ICHIGO 2.0

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KAMEN RIDER KABUTO 2.0 KO VER

Giá bán : 1,100,000 VND

SHF KAMEN RIDER KAIXA 2ND

Giá bán : 1,200,000 VND

SHF OVER EVOLVED HEART ROIDMUDE

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF KAMEN RIDER DRIVE TYPE SPECIAL

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER AMAZON NEW OMEGA

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KAMEN RIDER AMAZON NEO

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF KAMEN RIDER SKULL 2.0

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF KAMEN RIDER BARON LIKE NEW

Giá bán : 1,300,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,729,475

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,953