BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RX 79(G) GUNDAM GROUND TYPE

Giá bán : 500,000 VND

HGUC RX79BD-03 BLUE DESTINY 3

Giá bán : 580,000 VND

HG RX 78-2

Giá bán : 500,000 VND

HG RX-79[G]EZ-8 GUNDAM EZ8

Giá bán : 450,000 VND

HGUC-RGM 79SP GM SNIPER II

Giá bán : 490,000 VND

HG BLUE DESTINY UNIT 2 "EXAM"

Giá bán : 650,000 VND

HG RX 78-01 LOCAL TYPE

Giá bán : 650,000 VND

HG PSYCHO ZAKU

Giá bán : 780,000 VND

HG EFREET SCHNEID

Giá bán : 600,000 VND

HGUC GUNDAM TRISTAN TWILIGHT AXIS

Giá bán : 490,000 VND

HGUC BARZAM

Giá bán : 490,000 VND

HG MSZ-006 ZETA GUNDAM A.E.U.G

Giá bán : 580,000 VND

HG THUNDERBOLT ATLAS GUNDAM

Giá bán : 690,000 VND

HG RX-178 MKII (A.E.U.G)

Giá bán : 480,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,788

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447