BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG JESTA CANNON

Giá bán : 580,000 VND

HG RGM-79HC GM GUARD CUSTOM

Giá bán : 550,000 VND

HG HI-V GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

HGUC V-DASH GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

HGUC UNICORN PHENEX NARRATIVE VER

Giá bán : 850,000 VND

HGUC BYARLANT

Giá bán : 700,000 VND

RX 79(G) GUNDAM GROUND TYPE

Giá bán : 500,000 VND

HGUC RX79BD-03 BLUE DESTINY 3

Giá bán : 580,000 VND

HG RX 78-2

Giá bán : 500,000 VND

HG RX-79[G]EZ-8 GUNDAM EZ8

Giá bán : 450,000 VND

HGUC-RGM 79SP GM SNIPER II

Giá bán : 450,000 VND

HG BLUE DESTINY UNIT 2 "EXAM"

Giá bán : 650,000 VND

HG RX 78-01 LOCAL TYPE

Giá bán : 650,000 VND

HG EFREET SCHNEID

Giá bán : 600,000 VND

HGUC GUNDAM TRISTAN TWILIGHT AXIS

Giá bán : 490,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,049

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138