BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG RGM-79HC GM GUARD CUSTOM

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

HG HI-V GUNDAM

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HGUC V-DASH GUNDAM

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HGUC UNICORN PHENEX NARRATIVE VER

Giá bán: 850,000 VND

Giá K/M: 595,000 VND

RX 79(G) GUNDAM GROUND TYPE

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

HGUC RX79BD-03 BLUE DESTINY 3

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 406,000 VND

HG RX 78-2

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

HG RX-79[G]EZ-8 GUNDAM EZ8

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG BLUE DESTINY UNIT 2 "EXAM"

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HG RX 78-01 LOCAL TYPE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

HG EFREET SCHNEID

Giá bán: 600,000 VND

Giá K/M: 420,000 VND

HGUC GUNDAM TRISTAN TWILIGHT AXIS

Giá bán: 490,000 VND

Giá K/M: 343,000 VND

HG MSZ-006 ZETA GUNDAM A.E.U.G

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 406,000 VND

HG RX-178 MKII (A.E.U.G)

Giá bán: 480,000 VND

Giá K/M: 336,000 VND

HG GM THUNDER BOLT

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,140

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441