BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG MS-04 BUGU

Giá bán : 550,000 VND

HG AGE ADELE

Giá bán : 450,000 VND

HG 00 GUNDAM

Giá bán : 450,000 VND

HG ASTRAY RED FRAME FLIGHT UNIT

Giá bán : 580,000 VND

HG AGE GENOACE II

Giá bán : 390,000 VND

HG AGE G-EXES JACKEDGE

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM LEGILIS

Giá bán : 480,000 VND

HG BLAZE ZAKU PHANTOM

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM AGE 1 TITUS

Giá bán : 450,000 VND

HG SHALLDOL ROGUE

Giá bán : 490,000 VND

HG GUNDAM AVALANCHE EXIA

Giá bán : 590,000 VND

HG 0 GUNDAM TYPE ACD

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM EXIA REPAIR II

Giá bán : 420,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,160

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138