BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG MS-04 BUGU

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG AGE ADELE

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG AGE GENOACE II

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 273,000 VND

HG AGE G-EXES JACKEDGE

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1 "EXAM"

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HG GUNDAM LEGILIS

Giá bán: 480,000 VND

Giá K/M: 336,000 VND

HG BLAZE ZAKU PHANTOM

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG SHALLDOL ROGUE

Giá bán: 490,000 VND

Giá K/M: 343,000 VND

HG 0 GUNDAM TYPE ACD

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG KIT DAHACK

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG AGE 1 FULL GLANSA

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

HG CATSITH

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG GASTIMA

Giá bán: 480,000 VND

Giá K/M: 336,000 VND

HG 00 GUNDAM SEVEN SWORD

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG GUNDAM G-LUCIFER

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,308

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441